Litet sämre än förra året, men ändå bland de klart mest företagsamma kommunerna enligt Nyföretagarbarometern.

De nya företagen är till största delen enskilda firmor. Hur det går för dem i längden är svårt att veta eftersom statistik inte finns.

– Men Strömstad ligger inte högt när det gäller konkurser, säger Hans Friberg, näringslivsutvecklare.

Bland det han har statistik över finns andelen nya företag som inte startas inom de stora områdena handel och besöksnäring. I fjol låg den siffran på 57 procent.

– Ungefär hälften brukar vara handel och besöksnäring. Sedan kan ju andra verksamheten, som hantverkare eller frisörer, dra nytta av handel och turism, konstaterar han.

I Strömstad är det också många norska medborgare som startar företag för att vara innanför EU-gränsen, berättar Hans Friberg.

En negativ siffra gäller den andel av befolkningen som startar företag. Den har sjunkit i hela landet, med sju procentenheter, vilket Hans Friberg förklarar med högkonjunkturen. När det finns jobb att få, startar färre egna företag.

– Men i Strömstad har andelen sjunkit mer än på riksnivå.

Näringslivsutvecklaren förklarar det delvis med att det under förra året inte längre fanns någon rådgivare för Nyföretagarcentrum på plats i Strömstad.

Det saknas fortfarande.

– Det har varit en ny upphandling av funktionen och Almi har tagit över. De kommer att arbeta mera med informationsmöten och seminarier. När vi hade en kontaktperson var det mera hands-on med personliga möten. Jag tror att det var bättre.

Hans Friberg, näringslivsutvecklare i Strömstad, skulle gärna vilja ha en kontaktperson för Nyföretagarcentrum på plats i kommunen.