Debattören: Inte ens företagare har en chans att ta sig ur utanförskapet

Trots rådande högkonjuktur så sviker Sverige företagarna i utsatta förorter.

I Tensta går företagen som skapar lokala jobb går på knäna, myndigheter vägrar flytta in, våldsbrotten blir grövre och går lägre ner i ålder, medelinkomsten är nästan dubbelt så låg som resten av staden och utanförskapet är större än någonsin. Välkoma till en stadsdel bara 10 minuter från hjärtat av EU:s snabbast växande stad.

Aldrig tidigare har Sverige varit så rikt, aldrig tidigare har klyftorna varit så stora och våldet så grovt.

Som ordförande för Tensta Företagarförening träffar jag dagligen öga mot öga de som vill komma ut ur utanförskapet genom företagandet. Vi kan inte längre ignorera de hinder som finns för den lokala jobbmotorn – småföretagarna.

Småföretagen över hela landet har skapat fyra av fem nya jobb, och enligt forskning kan det vara den snabbaste vägen till självförsörjning för invandrare. Att undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för småföretag i socialt utsatta förorter måste vara en huvudpunkt i regeringens integrationspolitiska strategi.

Jag tror på marknadsekonomi, men ibland fungerar det inte alltid och då måste vi ta åtgärder som går till grunden av problemet.

Konsekvenserna begränsar sig inte bara till området där det finns utanförskap. I dag har vi bilrån i Spånga, rånvåg på butiker i Järfälla och våldsbrott i centrala Stockholm som är direkt eller indirekt knutna till dessa områden. Det här är hela Sveriges problem.

Vi kan inte neka att det socioekonomiska utanförskapet är grunden till problemen. Poliser behövs, men att bara prata i polisiära termer för att bemöta detta problem är som att bekämpa symptomen utan att bota själva sjukdomen.

Stockholm bidrar med 40 procent av BNP. Vår huvudstad växer två gånger snabbare än Köpenhamn och sex gånger snabbare är Paris. Det går bra för svensk ekonomi. Men den 14 september 2008 trodde ingen att dagen efter skulle Lehman Brothers gå i konkurs och utlösa den djupaste finansiella krisen i världen sedan 30-talet.

Att det kommer en ny finanskris är sannolikt. Med situationen på bostadsmarknaden och det höga belåningen på hushållen skulle en finanskris slå hårdare idag än 2008. Precis som i USA så kommer de utlandsfödda drabbas hårdare av den efterföljande arbetslösheten och utanförskapet för dem som är ekonomiskt marginaliserade kommer vara värre.

Om det ser ut som det ser ut i dag i Tensta medan vår ekonomi går på högvarv, då vågar jag inte tänka tanken av hur det kommer se ut när ekonomin stagnerar. Den tanken bör även skrämma företagen i världens största ICT-Kluster som är omringat av Tensta, Rinkeby och Husby. Mest bör det skrämma de som använder sig av just detta kluster för att marknadsföra Stockholm som The Capital of Scandinavia.

  • Kommunen bör ge stöd till till det som finns i området och verkligen fungerar. Det är helt ofattbart att Nyföretagarcentrum Sveriges insatser där ett 100-tal nya lokala företag årligen startas i Järvaområdet med jobb och integration – stöds av företag, organisationer och banker – men inte Stockholm Stad!

  • Bygg ut Gullingeparken med företagshotell öronmärkta för lokala entreprenörer och ge incitament för techbolagen i Kista att genom ett CSR perspektiv öppna ett litet kontor i Tensta.

  • Underlätta utbyggnaden av lokala företagsnätverk

  • Effektivare kommunal näringslivsservice

  • Öppna servicekontor från en myndighet. Att både utbildningsförvaltningen och DO ser Tensta och Rinkeby som en no-go zon är oacceptabelt.

Vi kan inte stolt säga ett “Stockholm för alla”, medan delar av huvudstaden präglas av segregation och ekonomisk marginalisering i flera decennier.


Hossein Alfak, ordförande Tensta Företagarförening