Antalet nystartade företag ökade med drygt 15 procent under årets första sju månader. Det visar siffror från Bolagsverket och Nyföretagarcentrum.

Pandemin hindrar inte länsborna från att våga starta eget och allt fler vänder sig till Nyföretagarcentrum i Umeå för att få råd och stöd kring att starta företag. Förra året gav de rådgivning i 200 fall vilket resulterade i 113 startade företag. Av de runt 70 rådgivningar de gett fram till juni i år startades 35-40 nya företag. Pandemin avskräcker inte, snarare tvärt om.

– Chansen att starta och driva eget kan ha dykt upp under pandemin, när folk jobbat hemma och haft möjlighet att tänka till. Det ligger i tiden att starta eget och är något som lyfts fram i medierna också, säger Brita Natanaelsson, verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum i Umeå.

Totalt registrerades 817 nya företag i länet årets sju första månader.

I riket som helhet så sjönk nyföretagandet något efter senaste årets uppgång.

>> Läs mer här