Till kommunens näringslivssatsning

Nu siktar kommunen framåt och höjer ambitionerna ytterligare för att få fler entreprenörer i det som ska vara företagsamma Linköping i framtiden.
Linköping gör ytterligare satsningar på en dryg halv miljon kronor genom att man höjer med 200 000 kronor från kommunstyrelsens nuvarande anslag på 750 000 till 950 000 och genom att höja från utbildningskontorets sida också från 400 000 till 500 000.

Genuin Linköpingssatsning
Dessa satsningar är till för att främja entreprenörskap och företagande för förskole- och grundskoleelever, gymnasieelever och vuxna. Ökade bidrag till entreprenörskapskedjan ger organisationerna FramtidsFrön, Ung Företagsamhet som har sitt ursprung just i Linköping förbättrade möjligheter att fortsätta sitt framgångsrika arbete. Även NyföretagarCentrum är med i den nya given.

– Det är bra att Linköpings elever redan i grundskolan får förståelse för företagande och att flera förhoppningsvis därmed vill bli företagare i framtiden, säger Jakob Björneke (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Det ska börjas i tid
FramtidsFrön är en ideell förening som startade 2002 i Linköping och arbetar för att främja attityder till entreprenörskap samt att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden ökar anslaget från 400 000 till 500 000 kronor från och med 2018.

Ung Företagsamhet (UF) grundades vid Linköpings universitet 1980 och har sedan dess i hela landet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom UF-företagande. Bildningsnämnden fördubblar nu anslaget till UF för att fler elever vid fler program ska kunna driva UF-företag.

– Nu höjer Linköping ambitionerna för att Ung Företagsamhet (UF) ska sprida verksamheten till fler lärare och elever. Inte minst kan yrkesutbildningarna stärkas genom utbildning i entreprenörskap och företagande, men möjligheten till UF-företagande ska finnas på alla program. Att driva UF-företag kan öka motivationen i skolarbetet och bättre förbereda eleverna framtida jobb genom kunskaper i företagande och ökad förmåga att ta initiativ och samarbeta, säger Karin Granbom Ellison (L), bildningsnämndens ordförande.

Stiftelsen NyföretagarCentrum arbetar med kostnadsfri rådgivning för att hjälpa fler att förverkliga sina drömmar om eget företagande. Kommunstyrelsen ökar nu grundanslaget med 200 000 kronor till 950 000 kronor från och med 2017.

– Nu stärker vi förutsättningarna för att nya företag ska kunna växa fram och utvecklas i Linköping. Med mer resurser stärker vi nya företagares tillgång till stöd och rådgivning, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).