Trosa kommun har en stolt tradition av företagande och ett företagsklimat i Sverigetoppen är en stående prioritering på den kommunala agendan. När Nyföretagarcentrum nu offentliggör sin barometer över nyföretagandet 2018 ser trenden fortsatt positiv ut för Trosa kommun med 80 nystartade företag.

Varje år presenterar Nyföretagarcentrum landets samtliga 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare jämfört med placeringen året tidigare.

Nya kommuner i årets tio-i-topp är Härjedalen och Vellinge. I Sörmland hade Strängnäs starkast nyföretagande med plats 16 följt av Trosa på plats 39 och Nyköping på plats 121. För Trosa kommun innebar det 80 nystartade företag under året.

Nyföretagandet har minskat nationellt under de två senaste åren, 2018 minskade nyföretagandet i landet med -6,6 procent och 2017 -1 procent. Totalt registrerades 63 620 nya företag jämfört med 68 113 under 2017 på Bolagsverket under 2018. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen, antalet minskade dock med -6,1 procent under 2018.

Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.