Linköpings kommun och Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland genomför en unik och långsiktigt satsning för att fler utlandsfödda ska kunna starta livskraftiga företag. Genom samarbetet StartUp Time genomförs riktade aktiviteter och insatser till kommunens invånare med utländsk bakgrund, med fokus på Skäggetorp, Berga och Ryd.

Nyföretagarcentrum och Linköpings kommun har en etablerad samverkan för att fler livskraftiga företag ska startas i Linköping. Genom Nyföretagarcentrum erbjuds kommunens invånare kostnadsfri, konfidentiell och objektiv nyföretagarrådgivning. Andelen besökare till Nyföretagarcentrum med utländsk bakgrund har ökat, men det finns flera hinder som kan göra att stödet inte når hela vägen fram till denna målgrupp.

– Genom StartUp Time kan vi tillsammans göra skillnad på riktigt. Vi har satt samman en projektgrupp med personer som är starkt förankrade i Skäggetorp, Berga och Ryd. Genom denna grupp kan vi nu erbjuda vår rådgivning på flera olika språk och har anpassat vårt arbetssätt utifrån målgruppens behov, säger Sam Issa, rådgivare på Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland och projektledare för StartUp Time.

StartUp Time är ett långsiktigt samarbete där Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland ansvarar för de operativa insatserna och kommunen, genom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen, är finansiär och möjliggörare samt ansvarar för att säkerställa en synkronisering med kommunens verksamheter. Satsningen är en del i kommunens samlade arbete mot segregation och ingår i kommunens åtgärdsplan mot segregation med fokus på att få fler i arbete.

– Genom StartUp Time kraftsamlar vi tillsammans och möjliggör för flera att ta del av det företagsstödsystemet som finns i Linköping, men som inte är känt i hela kommunen. Målet är att öka kunskapen och intresset för företagande. Vi vill med StartUp Time ta till vara på den entreprenörskraft som vi vet finns hos våra invånare med utländsk bakgrund. Det ska var lätt att starta företag i alla delar av Linköping och alla ska känna förtroende för företagsstödsystemet och myndigheter, säger Fredrik Lundén (M), arbetsmarknadsnämndens ordföranden.

Under 2021 genomförde Linköpings kommun och Nyföretagarcentrum en förstudie för att identifiera målgruppens behov. Det är utifrån resultaten i förstudien, tillsammans med de samlade erfarenheterna från att främja företagande, som insatser och aktiviteter inom StartUp Time formats. En viktig del är att vara mer synlig. Därför kommer Nyföretagarcentrum finnas på plats i Skäggetorp, Berga och Ryd för att erbjuda aktiviteter och rådgivning. Utöver Linköpings kommun finns i dagsläget Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa med som finansiär och fler samverkansaktörer är välkomna att ansluta.

– Vi kommer att lära oss av varandra och de insatser och aktiviteter som vi gör kommer att utvecklas över tid. Vi hoppas kunna bli en förebild, en “Linköpings modell” som vi vill dela och sprida till andra. Det handlar i första hand att fånga upp dem som vill och har förutsättningar att starta ett företag. På Nyföretagarcentrum har vi fokus på livskraftiga företag och det är det vi kan hjälpa till med genom vår anpassade rådgivning, utbildning, mentorskap och aktiviteter, avslutar Sam Issa.

Om Nyföretagcentrum Mellersta Östergötland och StartUp Time
Nyföretagarcentrum erbjuder en rad olika tjänster för att förbättra förutsättningarna för framväxten av livskraftiga nya företag. Nyföretagarcentrum ökar kompetensen och ger information om hur man startar och driver ett företag i Sverige, gällande lagar, regler och föreskrifter, finansieringsmöjligheter, företagsformer och tillståndskrav mm.

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning, utbildningar och seminarium och mentorskapsprogram. Verksamheten leder till hållbara, långsiktiga företag med snabbare tillväxt och lönsamhet. Projektet StartUp Time ska bidra till att fler utrikesfödda ska kunna starta företag och genom det bidra till en snabbare samhällsintegration. Företagandet finns alltid som ett alternativ, men kunskapsgapet och den upplevda risken är en barriär som Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland tillsammans med Linköpings kommun vill minska.

>> Läs mer här