Nyföretagandet ökade med 4,9 % i oktober, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige. Nedgången för 2023 dämpades nu något och visar hittills för året på -14,6 % .

  • Det blev en stark återhämtning av nyföretagandet i oktober efter septemberraset då nyföretagandet denna månad hamnade på plus, kommenterar Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Från NyföretagarCentrum ser vi också ökad aktivitet med fler i rådgivning till start av företag. Att Sveriges nyföretagande ökar är helt avgörande för samhällsekonomin och nya jobb som tillkommer i de nya företagen, säger Harry Goldman.

>> Läs mer här