Januari börjar urstarkt efter 2019 då nyföretagandet ökade med 10 procent jämfört med 2018. Det betyder 291 nya företag till Nyköping förra året samtidigt som konkurserna minskat med 20 procent!

– Generellt tror vi det beror på att företagarna är bättre rustade nu när de startar sina företag, säger Birgit Båvner, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Östra Sörmland. Januarisiffrorna kopplar vi snarare ihop med att aktiekapitalet sänkts till 25 000 kronor. I januari ökade företagen med 24 procent, det vill säga 31 stycken i jämförelse med 24-2018.

NyföretagarCentrums kurser vaccinerar mot konkurs

Statistiken för dem som deltagit i NyföretagarCentrums kurser är imponerande, under en procent av dem gör konkurs. Birgit Båvner betonar det goda samarbetet mellan NyföretagarCentrum, Almi, bankerna, Skatteverket, redovisningsbyråer och kommunen där alla generöst delar med sig av sina kunskaper till de som startat. Då får de råd och god förståelse för företagande.

– Alla är angelägna att bidra med kunskap och att ge dem en bra start. Allt de behöver veta finns i det här nätverket.

Stark framtidstro präglar nyföretagandet

Att intresset att starta företag är så stort tror hon bland annat beror på beslutet om Ostlänken. Det finns en stark framtidstro på en stabil marknad hos dem som vill förverkliga sina idéer. Både behov och betalningsförmåga kommer att finnas. Många av de nystartade företagen hos blivande företagare finns inom byggnadssektorn, import och export, handel och service. Mycket handlar också om att vara underleverantör till olika större företag med specifika behov.

– För våra utlandsfödda har vi startat en specialkurs på lätt svenska. Vi hjälper till med regelverk, språk och hur den svenska företagskulturen fungerar genom en svensk mentor bland annat. Åtta personer har gått kursen och två av dem har redan startat företag. De flesta har ju drivit företag i sina hemländer och är inte främmande för vad det innebär.

Bra förebilder för unga företagare

En annan trend är att allt fler unga människor startar företag. En anledning till det är troligen att många gymnasieelever förberett sig och drivit UF-företag. En annan anledning är att många av dem får rutinerade mentorer som stöd i sitt arbete.

– De lär sig, vågar och ser möjligheter i att driva eget företag, säger Birgit Båvner. De har också ett särskilt intresse för klimatsmarta företag, vilket känns väldigt hoppfullt.

Ett av dem presenterades på den senaste företagslunchen – Gustav Nyman, på Nymatech AB. Hans företag började med en idé om att produktutveckla en luftrenare på den kinesiska marknaden som också blev verklighet! Vi har också Emanuel Fröberg i Oxelösund, väldigt framgångsrik inom sociala medier i Sverige. Det är fantastiskt att våra unga har sådana lokala förebilder och det inspirerar dem. Läs mer