FÖRETAGSAMMA KVINNOR Antalet företagsamma kvinnor ökar i Västerbotten och når en ny toppnivå. En bidragande orsak är kvinnors företagande inom vård, skola och omsorg. Det visar en sammanställning som Svenskt Näringsliv gjort. ”Politikerna efterlyser fler kvinnor som företagare men menar man allvar med det, så måste man släppa fram entreprenörerna inom traditionell kommunal verksamhet”, kommenterar Karina Folkesson, regionchef i Västerbotten.
Svenskt Näringsliv undersökning visar på en ny toppsiffra för kvinnors företagsamhet i länet: 6,2 procent mellan 16-74 år, tar ansvar för ett företag. Rekordsiffran till trots finns bara 8 län med en lägre andel företagsamma kvinnor. Sverigesnittet, som är 7,7 procent, är det också en bit kvar till. Sorsele är den kommun som har högst andel företagsamma kvinnor medan Skellefteå har lägst andel.

Kvinnor står för 45 procent av de företagsamma personerna inom välfärdssektorn i länet. Medan de inom total ekonomi bara når upp till 27 procent.

– Man ”gräver helt enkelt där man står” och startar företag med kunskap från sin utbildning eller arbetslivet, kommenterar Karina Folkesson, regionchef vid Svenskt Näringsliv.

Alla kvinnor med hemtjänstföretag i Umeå har erfarenhet från anställning i någon kommun.

– Det här är kvinnor som vill testa sina egna idéer kring organisation eller omsorgsmetodik. Och de är mycket framgångsrika då över hälften av alla med rätt till hemtjänst nu väljer privat omsorg framför kommunal. Men regeringens förslag på vinsttak hotar de här företagens fortlevnad.

Minskat intresse att starta företag

NyföretagarCentrum som genom bl.a. rådgivning stöder nyföretagandet i landet ser nu ett minskande intresse för att starta nya företag. Antalet startade företag minskade ifjol i Västerbotten, visserligen från en historiskt hög nivå, med mer än 8 procent jämfört med 2016.

Jan Sundman, ordförande i NyföretagarCentrum Sverige, säger:

– Intresset för att starta företag har minskat under 2017. Det gäller i stort sett alla sektorer och kan även märkas i sektorn vård/omsorg/hälsa. Till viss del kan regeringens förslag om att begränsa vinsterna i välfärden ha påverkat här. Detta förslag borde skrotas eller omarbetas.

– Andra omständigheter som påverkar utvecklingen för nyföretagandet är konjunkturen. Många företag har de senaste åren startats inom byggsektorn där vi noterat en flerårig uppgång. Sedan en tid råder oro inom bostadsmarknaden, konjunkturen ser ut att bromsas upp och vi har fått nya regler inom Rot och Rut som påverkar negativt här.