Debatt
Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning, växande företag, större attraktionskraft och utveckling av nya innovationer. Snittet för nystartade företag i Göteborgsregionen, ligger klart under storstadsregionerna Stockholm och Malmö. Business Region Göteborg, som är en viktig del i regionen arbetar med flera parallella aktiviteter för att stärka entreprenörsklimatet i Göteborgsregionen. I arbete med att marknadsföra nyföretagandet, som en stor möjlighet för alla kommuners tillväxt, vill NyföretagarCentrum ha en viktig roll, för att hjälpa till att öka nyföretagandet i regionen.

NyföretagarCentrum Sverige har en stark position i 215 kommuner av Sveriges 290 kommuner, med ett framgångsrikt koncept, när det gäller att ge rådgivning till personer, som drömmer om att starta eget företag. Rådgivningen är kostnadsfri upp till tre år efter företagsstarten.

NyföretagarCentrum Lerum startade 2012, där vi varit rådgivare till 141 personer som startat företag. 2016 medverkade vi till start av 42 företag 17 procent av de 243 företag som startade i Lerums kommun 2016.
Lerums siffor visar en liten nedgång i nyföretagandet från 2015–2016. Vi kan dock glädjas åt att Lerum fått en bra start 2017, nyföretagandet har ökat med 20 procent under januari och februari.
Vi kan mera!

Ronny Johansson
Ordförande NyföretagarCentrum Lerum

Läs artikeln i Lerums Tidning här