Kommunerna i Köping, Arboga och Kungsör tillsammans med VIS, Västra Mälardalen i samverkan, gör nu gemensam sak och inför ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet under den rådande situationen med coronaviruset, covid-19.

Åtgärderna har beslutats utifrån en enkät som samverkansföreningen VIS, genomförde i maj månad. I undersökning framkom det att 39 procent av de tillfrågade företagen i Västra Mälardalen har påverkats negativt av coronapandemin, vilket motsvarar cirka 1 400 företag i Köping, Arboga och Kungsör.

Tidigare har åtgärder som gymnasieluncher och hyreslättnader för företagen i regionen införts av alla tre kommunerna. Nu fortsätter arbetet och kommunerna satsar på mer rådgivning till näringslivet. Därför bjuder näringslivskontoren in till digitala dialogmöten i ämnen som företagsstöd, affärsutveckling och digitalisering. Några av de aktörer som kommer att dela med sig av sina kunskaper är bland annat Almi företagspartner AB, Nyföretagarcentrum, Företagssupporten och Samordningsförbundet för Västra Mälardalen.

>> Läs mer här