Regelbundet presenteras siffror över antalet nystartade företag i Nyköping. De senaste visar att 287 nya företag har startats hittills i år. Det är en ökning med nästan 25 %. Hälften av de som deltar i Nyföretagarcentrums rådgivning har utländsk bakgrund. Under det senaste året har en rad företag i Nyköping valt att expandera. Inte minst syns det på Hemgårdsområdet som nu är nästan fullt. En rad etableringar visar också på Nyköpings attraktivitet som etableringsort.

Utöver detta fortsätter vi oförtrutet arbetet med att få nöjda kunder, oavsett de är företagare eller invånare. Det präglar idag en stor del av den kommunala organisationen och kommer att fortsätta göra det i allt högre grad de närmaste åren. För att veta att detta får effekt mäter vi hur företagen upplever sina ärenden, framför allt med mätverktyget NKI, nöjd kund  index och öppna jämförelser som Stockholm Business Alliance SBA och Sveriges kommuner och Regioner tillhandahåller. Framöver kommer vi även att mäta invånares kundnöjdhet.

Det är motiverande att Nyköping redan har prisats som en av fem kommuner i Sverige som nått de högsta nöjd kund index-nivåerna inom samtliga myndighetsområden. Det inspirerar förstås till mer. Vi bygger en kultur där medarbetare, chefer och politiker förstår sin roll för att bidra till ständiga förbättringar. Sådant tar tid men vi är på god väg. Kund- och näringslivsfrågor har hög prioritet i kommunen och vi tänker uthålligt fortsätta vårt arbete.

>> Läs mer här