Resultaten i mätningen grundar sig på en enkät där företagare betygsätter områden som påverkar hur det är att driva företag. I Kinda har ett knappt hundratal företagare sagt sitt.

Dels kring attityder och regler bland politiker, kommunala tjänstemän och media, dels om tele- och it-nät, kommunikationer samt tillgång till mark och lokaler som företagare möter i vardagen.

Sett över en fyraårsperiod ligger Kinda tämligen stabilt i det sammanfattande omdömet. Jämfört med enkäten 2017 får Kinda till och med en högre poäng.

Ändå tappar kommunen placeringar, från plats 161 till plats 182 bland Sveriges 290 kommuner.

Roland Frithiofsson, vd vid näringslivskontoret Växtkraft Kinda, är överraskad.

– Vi hade förväntat oss att vi skulle stiga i rankning i stället, men vi har för lite nyföretagande i kommunen, säger han efter att ha skärskådat siffrorna både på längden och på tvären.

Det som förvånar Roland Frithiofsson är att fyra av enkätfrågorna där Kinda har gjort insatser och gått framåt inte finns med Svenskt näringslivs rangordning.

Han tar därför resultatet med en viss nypa salt, men säger samtidigt.

– Det är en viktig mätning och vi vill göra mer för företagandet i kommun. Vi har ju ett nyföretagarcentrum som vi brukar vara stolta över.

Målet för framtiden är att se över möjligheterna att få fler att vilja starta eget. Vilket är ett led i arbetet med kommunens näringslivsstrategi och handlingsplan.

I dagsläget finns cirka 1 200 aktiva företag i Kinda varav 350 är aktiebolag.