Stockholm School of Economics

Småföretagares svårigheter att få finansiering var redan innan corona-pandemin ett väl undersökt faktum. Andelen svenska företag som får ett banklån under det första verksamhetsåret har exempelvis minskat gradvis sedan slutet av 1990-talet. Den pågående pandemin får nu än mer långtgående konsekvenser där många småföretag kämpar för sin överlevnad. Dessutom, andelen utrikesfödda registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen eller var aktiva i stödprogram har ökat från drygt 10 procent i början av 2000-talet till över 50 procent, där framförallt kvinnor tenderar att hamna utanför.

Panel: 

– Anders Bornefalk – Nationalekonom vid Svenskt Näringsliv med fokus på entreprenörskap, företagens finansiering och regional utveckling.

– Harry Goldman – VD för NyföretagarCentrum Sverige, som finns i över 200 av landets kommuner och stöttar mellan 16 000 och 20 000 nyföretagare årligen.

– Emil Källström – ekonomisk-politisk talesperson för centerpartiet, alumni från Handelshögskolan. Riksdagspolitiker sedan 2010.

– Sophie Nachemson-Ekvall – forskare vid SIR & Misum vid Handelshögskolan. Flitig skribent & forskare om företagsstyrning, om sociala obligationer, samt hur banker och institutionella investera kan fokusera på FN:s sociala mål.

– Sara Brandt – vice VVD i statliga Almi och ansvarig för lån och affärsutvecklingsrådgivning. – Johan Nordström – Erbjudandeansvarig lån och leasing, Marginalen Bank

Moderatorer:

Pontus Engström – forskare vid SIR, Handelshögskolan. Forskar främst kring finansiering och entreprenörskap i utvecklingsländer. Grundare av MTI Investment som skapat hundratals arbetstillfällen i Östra Afrika.

Gabriel Karlberg – Affärsutvecklare, Marginalen Bank samt lärare vid Handelshögskolan. Bakgrund som forskare inom redovisning, serieentreprenör och som konsult från McKinsey.