Det blir bland annat fler insatser för att stötta småföretagare när Botkyrka kommun i dag den 27 april presenterar ytterligare åtgärder för att stötta företag och föreningar som på olika sätt drabbas av coronakrisen.

– Det ekonomiska läget är ansträngt, inte minst för många småföretag. Du som har ett företag med upp till fyra anställda kan få hjälp med individuell coachning kring just din situation. Tillsammans med våra samarbetspartners, Subtopias inkubator Klump och Nyföretagarcentrum, kan du få stöd i att hitta vägar som gör att du får bättre förutsättningar att komma igenom den här tiden, säger Gustav Fridlund, näringslivschef i Botkyrka kommun.

En del i detta är att du som småföretagare kan få rådgivning kring vilka av myndigheternas stödåtgärder du kan använda. Tidigare har Tillväxt Botkyrka fått förstärkt uppdrag att ge rådgivning för bolag med 5–50 anställda. Utökad service kring stöd och rådgivning om de statliga programmen och lokala insatserna ges också genom kommunens lotsfunktion som du når via foretag@botkyrka.se.

>> Läs mer här