• För att motverka ensamhet och utanförskap hos kvinnor finns projektet Zohas nätverk på ABF i Eskilstuna. Oavsett utländsk och svensk bakgrund ska kvinnorna kunna stötta och inspirera varandra.
  • Rania Matar, som är företagare i Eskilstuna, inredningsarkitekt, och säger att det var svårt att få jobb i Sverige, så för två år sedan tog hon tillsammans med sin man, över ett företag där hon säljer och designar kök och badrum.
  • ”Jag fick inga jobb, men jag har fått hjälp av Nyföretagarcentrum att driva ett eget företag”, berättar hon

 

>> Lyssna här