Den 16-17 september hyllar vi all den kreativitet som finns i Ale med ett arrangemang för och med Aleborna. Med en rad olika aktiviteter i både Nödinge och Älvängen vill vi visa att entreprenörskap kan bli ett signum för Ale.

Det finns många utmaningar i Ale. Kommunen är utspridd utan någon tydlig centralort och den har en historia som bruksort med lågt nyföretagande enligt nyföretagarbarometern. För att vända utvecklingen vill vi med Ale Create lyfta den kreativitet som finns i Ale.

– Ale har de senaste åren förbättrat sitt företagsklimat och klättrat i Svenskt Näringslivs ranking. Dock ligger de fortfarande lågt vad gäller företagsamhet. Att möjliggöra för människor att prova på företagande är viktigt. En satsning som Ale Create kan vara en viktig byggsten för att sätta fokus på frågan, säger Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Idén om att göra en entreprenörsdag i Ale väcktes hösten 2014. Våren 2016 gick Ungdomsrådet, Arbetsförmedlingen, föreningslivet i Ale, de fyra företagarföreningarna i Ale, Näringslivsrådet, Nyföretagarcentrum, Almi, UF, Star for Life, LRF, Skatteverket, Ale kommuns verksamheter skola, arbetsmarknadsenhet, utvecklingsavdelning med flera ihop för att förverkliga Ale Create.

Aktiviteter i både Nödinge och Älvängen

Under fredagen kommer merparten av Ale Create äga rum i Nödinge. Några av fredagens programpunkter är:

workshop i entreprenörskap med Ung Företagsamhet på Ales högstadieskolor
workshops om hur du tar makten över ditt eget liv samt hur du påverkar din utbildning, politiska debatter, möten med unga entreprenörer på påverkanstorget i Ale kulturrum för ungdomar mellan 14 och 19 år
aktiviteter och underhållning på Ale torg, bland annat repeterar Svenska Star for life, Star Choir från Sydafrika och Triple and Touch på torget kl. 16-19.
Vi fortsätter i Älvängen på lördagen med:

skördemarknad längs Göteborgsvägen
tävlingar i problemlösning för barn mellan 6 och 12 år
scenprogram och underhållning med Star for Life-ambassadören The Moniker.
Läs hela programmet på ale.se/alecreate.

Kontakt: Näringslivschef Pia Areblad, 0706-746990, pia.areblad@ale.se