Hem

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges län och kommun

 

Statistik för Nyföretagarbarometern Kommun 2022 per 1000/inv finns tillgängligt här!>>

Statistik för Nyföretagarbarometern Län- kommun 2022 totalt (helår) finns tillgängligt här!>>

 

 

 

 

 

Pressmeddelande

2023

Upp i oktober för nyföretagandet

Nyföretagandet ökade med 4,9 % i oktober, visar Nyföretagarbaro-metern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige. Nedgången för 2023 dämpades nu något och visar hittills för året på -14,6 % .

– Det blev en stark återhämtning av nyföretagandet i oktober efter septemberraset då nyföretagandet denna månad hamnade på plus, kommenterar Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Från NyföretagarCentrum ser vi också ökad aktivitet med fler i rådgivning till start av företag. Att Sveriges nyföretagande ökar är helt avgörande för samhällsekonomin och nya jobb som tillkommer i de nya företagen, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet september: Minskat fall

Nyföretagandet fortsätter falla kraftigt, visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige. I september minskade antalet nyregistrerade företag i landet med 18,8 %. Bara två län – Jämtland och Jönköping klarade sig med plussiffror. Värst blev fallet nu i Västerbotten, Västernorrland och Dalarna.

Men även Stockholm är hårt drabbat och tappar fart vilket påverkar hela landet.

– Då nyföretagandet rasar och konkurserna ökar behövs nu ett program från regeringens sida för att lyfta nyföretagandet, säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet augusti: Minskat fall

Nyföretagandet föll i augusti inte lika kraftigt som tidigare enligt Nyföretagarbarometern, som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige.  I augusti föll nyföretagandet endast med 4,3%.  På årsbasis, har nyföretagandet minskat med 14,4%.

– Fortfarande faller nyföretagandet, om än mindre än tidigare. Det påverkar oss alla i Sverige både på kort och lång sikt då samhällsekonomin , jobben och landets utveckling drabbas, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

– Svängningarna i nyföretagandet är mycket stora för de olika länen månad för månad, vilket tyder på att läget fortfarande är instabilt.

– Att vi får färre nya företag beror på att man inte vågar starta företag. Det behövs därför förändringar och satsningar på supportsystemet för företagandet, något som regeringen borde åtgärda i samband med budgetpropositionen, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet – fortsatt ner

Nyföretagandet fortsatte ner i juni, visar Nyföretagar-barometern, som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige.

Under månaden dämpades det kraftiga fallet och nyföretagandet slutade endast med ett minus på 1,2 %.

– Bilden är oerhört splittrad, säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige. För majoriteten av länen finns visserligen nu plussiffror men nedgången är fortfarande mycket stor runt om i landet.

– Låt oss ändå hoppas att detta är tecken på vändningen i ekonomin, även om det är alldeles för tidigt att konstatera.

– Om Sverige ska ha en chans, måste fler våga starta företag och nyföretagandet dubblas i landet, säger Harry Goldman.

 

Nyföretagandet – fortsatt fall i maj

Nyföretagandet fortsatte att falla mycket kraftigt i maj, visar Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum Sverige.

Samtliga län visade fortsatt minskat nyföretagande. Totalt gick nyföretagandet ned i maj med -24,4 % jämfört med maj 2022. Störst var nedgången nu i Jönköpings län med -39,9 %. Norrbotten och Jämtland tappar minst med en nedgöng på -10,6%.

– Det är mycket oroväckande att nyföretagandet fortsätter falla så kraftigt, Såväl jobben, jämställdheten, integrationen som skatteintäkterna påverkas av lägre nyföretagande. Åtgärder från regeringen att stärka supportsystemet för nyföretagandet behövs, säger Harry Goldman, vd, NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet fortsätter falla

Nyföretagandet fortsatte att falla mycket kraftigt i maj, visar Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum Sverige.

Samtliga län visade fortsatt minskat nyföretagande. Totalt gick nyföretagandet ned i maj med -24,4 % jämfört med maj 2022. Störst var nedgången nu i Jönköpings län med -39,9 %. Norrbotten och Jämtland tappar minst med en nedgöng på -10,6%.

– Det är mycket oroväckande att nyföretagandet fortsätter falla så kraftigt, Såväl jobben, jämställdheten, integrationen som skatteintäkterna påverkas av lägre nyföretagande. Åtgärder från regeringen att stärka supportsystemet för nyföretagandet behövs, säger Harry Goldman, vd, NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet fortsätter att falla under april

Nyföretagandet fortsätter att falla. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige med statistik från Bolagsverket.

Under april månad minskade nyföretagandet i hela landet med 23,9%. Norrbotten klarade sig bäst och tappar nu endast 0,93%.

”Det är fortfarande problematiskt för nyföretagandet och därmed Sveriges möjligheter till ökad ekonomisk tillväxt”, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

Även om NyföretagarCentrum börjar se en viss ljusning vad gäller intresset för start av företag, tar fortfarande inte tillräckligt många steget till eget. Man väntar fortfarande på ett bättre läge för att våga starta företag.

Allt som kan göras för att underlätta att fler kan starta företag är mycket viktigt i en tid då arbetslösheten växer. NyföretagarCentrums rådgivning och insatser runt om i landet behövs i detta läget mer än någonsin. Vi kan medverka till att göra skillnad.

Nyföretagandet faller – ”En dyster bild”

Nyföretagandet föll åter kraftigt enligt NyföretagarCentrums Sveriges Nyföretagarbarometer, baserad på statistik från Bolagsverket. Under mars månad minskade nyföretagandet med 22,6 %.

Hela landet utom Västernorrlands län visade minussiffror i mars. Stockholms län ligger nu tillsammans med Jämtland och Södermanland i botten. Även Västra Götaland och Skåne tappar stort. Till och med Norrbotten som var det län som klarade sig bra under föregående år visar nu minussiffror.

– Det är en dyster bild som framkommer med ett så stort fall av nya företag landet runt. Ökade konkurser för existerande företag och hög arbetslöshet i kombination med färre startade nya företag ger Sverige ett sämre läge. Supportsystemet för nya företag behöver nu verkligen ses över av regeringen så att framtidsmöjligheterna inte hindras, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet fortsätter falla

Nyföretagandet minskade i februari med 25,9%. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket. Endast Gotland visar under månaden plussiffror. I övriga län är fallet mycket stort.

Svängningarna har det senaste året varit kraftiga månad för månad. Jämtland går från januari till februari från toppen till botten. Norrbotten som hela 2022 visade plussiffror hamnar nu på minus. Stockholms län visar också på fortsatt minus och ett ordentligt tapp.

– Vi är i en negativ trend med nyföretagandet. För stora grupper som unga, kvinnor och utlandsfödda, där särskilda hinder funnits länge, behövs nu också extra åtgärder, säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet på minus också i januari

Antalet nyregistrerade företag minskade även under årets första månad, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige med statistik från Bolagsverket.

6 950 nya företag startades i landet, vilket är en minskning med 4,8%, jämfört med januari 2022. Nio län, låg precis som i december månad, på plus och tolv län på minus. Men några län, som Jämtland tog ett ordentligt kliv framåt. Stockholm låg fortfarande på minus och tappar ytterligare i januari.

– Att nyföretagandet fortsätter sjunka i Sverige är inte överraskande. Högre arbetslöshet och fler konkurser med minskat nyföretagande, är ingen bra kombination. Med fler nya företag kommer fler jobb, skatteintäkter och välstånd. Det statliga supportsystemet för nyföretagandet borde därför ses över, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet – föll under 2022, men plus i december!

Nyföretagandet föll under helåret 2022 med 5,9% jämfört med 2021. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige, som bygger på statistik från Bolagsverket. 74 090 nya företag registrerades totalt under året.

– Det blev många fler än vi vågade hoppas på, säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet har pendlat mycket kraftigt under hela 2022. Kriget i Ukraina med ökade energipriser, högre räntor och inflation har medfört att stor osäkerhet funnits för de som startar företag.

– I december kom ändå en strimma ljus i decembermörkret. Årets sista månad hamnade på ett litet plus med 1,2%. Även om vi ser fram emot ljusare tider är det för tidigt att hävda att vändningen här är bestående. Sverige har under lång tid haft ett allt för lågt nyföretagande jämfört med andra länder. Vi behöver årligen betydligt fler nya företag om Sverige ska ha en ljusare framtid, säger Harry Goldman.

2022

Nyföretagandet – fortsatt minus

Nyföretagandet var också i november negativt, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige med statistik från Bolagsverket.

– Det oerhört kraftiga ras av nyregistrerade företag som uppkom i september och oktober bromsades dock upp något. Fortsatt minskat nyföretagande jämfört med föregående år – nu -6,9%  ger inte Sverige det entreprenörstillskott som vi behöver, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

– Då konkurserna skjuter i höjden, samtidigt som nyföretagandet minskar borde supportsystemet för nyföretagandet verkligen prioriteras av den nya regeringen avslutar,  Harry Goldman.

Nyföretagandet rasar i oktober

Det blev ett kraftigt fall för nyföretagandet i oktober. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av  NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket. Nyföretagandet sjönk med 28,8% jämfört med oktober 2021.

– Osäkerheten är fortsatt stor för de som startar företag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet minskade nu i landets alla län.

– Prishöjningarna gör att många väntar eller helt avstår att starta. Det stora fall vi sett nu under hösten kräver åtgärder från regeringen, i synnerhet då konkurserna även ökar, avslutar Harry Goldman.

Nyföretagandet rasar i september

Nyföretagandet föll kraftigt i september. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med siffror från Bolagsverket.

Det kraftiga fall som nu blev på – 24,9 %, jämfört med september 2021, visar att osäkerheten om framtiden upplevs som fortsatt stor. Alla län i landet minskar nu utom Norrbotten. På helåret är tillbakagången för hela landet dock fortfarande måttlig. Stockholm uppvisar ett fall på nära 30 % och Jämtland rasar nu med minus 50 %. Starka plussiffror fanns dock för Jämtland i augusti.

– Den fortsatta osäkerheten och volatiliteten borde leda till att den nya regeringen agerar snabbt med åtgärder för att stabilisera ekonomin och nyföretagandet. Låt oss hoppas att så sker!, säger Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet – från minus till plus i augusti

Nyföretagandet fortsätter att pendla kraftigt. Nu i augusti ökade åter antalet nyregistrerade företag. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket.

Ökningar finns nu i alla län utom ett och är markanta i vissa län. Totalt ökade nyföretagandet i landet med 14,4 %. Ökningen nu innebär att nyföretagandet vänt från minus till plus 0,5 %.

– Osäkerheten är dock fortsatt mycket stor för alla som startar företag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. För Sveriges ekonomi och välstånd är nyföretagandet en nyckelfråga. Det handlar här både om jobben och integrationen, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet går uppåt igen

Antalet nyregistrerade företag ökad under juli månad med 6,0 % jämfört med juli förra året. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket.
Nyföretagandets berg-och dalbana fortsätter, men nu går det uppåt igen och i lugnare takt, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

De exempellösa stora kasten som funnits nu under våren månad för månad har sin grund i osäkerheten kring ekonomin med den allt högre inflationen, säger Harry Goldman. Det är inte osannolikt att nyföretagandet tar fart igen och stabiliseras ytterligare, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet – en berg- och dalbana

Nyföretagandet fortsätter att pendIa kraftigt. I juni minskade nyföretagandet med 17,5%. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket.

– För 2022 är dock nedgången för antalet nyregistrerade företag fortfarande måttlig med endast minus 1,5%. Men tendensen är klart nedåtgående, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

– Så här stora kast som det nu varit i nyföretagandet månad för månad har det nog aldrig varit. Bara tre län hade nu i juni plussiffror – helt omvänt från maj. Osäkerheten är alltså fortsatt stor för den som ska starta ett företag med de höjda räntorna och höjda priserna. För landets ekonomi, jobben och integrationen är nyföretagandet en nyckelfråga, säger Harry Goldman.

Ökat nyföretagande i maj

Antalet nyregistrerade företag ökade i maj månad med 10%. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket.

Under maj nyregistrerades 6 912 företag jämfört med 6 276 samma månad året 2021.

– Nyföretagandet är som en berg- och dalbana. Det är oerhört svängigt nu med tvärnit ena månaden och andra månaden upp igen, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

– Vi ser också mycket stora skillnader mellan länen i landet och till det extremt stora pendelrörelser både ner och upp mellan april och maj. Ukrainakrisen med sin starka påverkan på räntor och priser gör det svårt för många nyföretagare att göra sina kalkyler. Ovissheten om framtiden gäller fortfarande för många som vill starta eget, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet ned i april

Nyföretagandet går för april fortsatt nedåt, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket.

Nedgången är ändå måttlig med en minskning totalt för året hittills med endast -0,9%. Jämförs månaden april 2022 mot april 2021 minskade nyföretagandet med -5%.

– Vi hade en stark inledning på året i januari med ökat nyföretagande. Att sedan den ekonomiska osäkerheten med Ukraina spelar roll är i sig inte så förvånande, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Kraftig uppgång för nyföretagandet under januari, + 14,5 procent

Länen – Blekinge i topp!
För kommentarer och analys, kontakta Harry Goldman, mobil 070-661 04 54

Sidan uppdaterades 2023-11-04

×

Var god logga in först!

Användarnamn

Lösenord