Hem

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges län

 

 

 

 

 

Pressmeddelande

2022

Nyföretagandet ned i april

Nyföretagandet går för april fortsatt nedåt, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket.

Nedgången är ändå måttlig med en minskning totalt för året hittills med endast -0,9%. Jämförs månaden april 2022 mot april 2021 minskade nyföretagandet med -5%.

– Vi hade en stark inledning på året i januari med ökat nyföretagande. Att sedan den ekonomiska osäkerheten med Ukraina spelar roll är i sig inte så förvånande, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Kraftig uppgång för nyföretagandet under januari, + 14,5 procent

Länen – Blekinge i topp!
För kommentarer och analys, kontakta Harry Goldman, mobil 070-661 04 54

2021

Fortsatt högt nyföretagande, men nedgång i augusti

Under augusti nyregistrerades något färre färre företag på Bolagsverket, -2,8 procent jämfört med augusti förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige.

– Det är fortfarande mycket höga nivåer på nyföretagandet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Många inrikes- och utrikesfödda har startat företag av nödvändighet mot bakrund av en högre arbetslöshet. Det vi samtidigt ser är att många utlandsfödda/nyanlända också startat sina företag med goda resultat.

Totalt nyregistrerades 4 550 företag under augusti jämfört med 4 682 under augusti 2020, aktiebolag fortsätter att gå starkt och har under månaden ökat med 4,3 procent.

Totalt nyregistrerades 47 945 företag under årets åtta första månader jämfört med 45 149 under samma period 2020. En ökning med 6,2 procent jämfört med föregående rekordår.

Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antal nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.

Trenden bruten, nyföretagandet faller i juli

Nu sjunker åter nyföretagandet efter det senaste årets uppgång. Under juli månad nyregistrerades 12,1 procent färre företag på Bolagsverket än i juli förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige.

Totalt nyregistrerades 43 395 företag under årets sju första månader jämfört med 40 467 under samma period 2020. Det är nu endast 7,2 procent fler nya företag än föregående år. Pandemin har haft stor inverkan på nyföretagandet. med en ordentlig ökning det senaste året, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Mot bakgrund av alla varsel och permitteringar sökte många nya möjligheter till försörjning. Att nyföretagandet i juli månad detta år är lägre än motsvande siffror för månaden både 2018 och 2019 är oroväckande.  Bland kommunerna har Stockholm tappat fart det senaste halvåret. Stockholm har en stor påverkan som motor för det totala nyföretagandet i landet. Mer måste göras för nyföretagandet generellt i landet liksom i Stockholm för att ge de nya företagen bättre förutsättningar, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet rusar exceptionellt under maj

Nyföretagandet rusar exceptionellt i maj. Under månaden nyregistrerades 26,7 procent fler företag på Bolagsverket än i maj förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. För perioden januari-maj har vi en uppgång på 8,9 procent i landet. Totalt har det nyregistrerats 34 508 företag under årets första fem månader Kommentar med 31 674 under samma period 2020.

– Nu går det kraftigt upp med rekordsiffror som är mycket glädjande, säger Harry Goldman, Vd på NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet har gått som en berg-o-dal-bana under pandemin, under april och maj 2020 hade vi en tvärnit, framför allt i Stockholm. De fem första månaderna under 2021 visar på uppgång som vi aldrig haft förr.

Maj månad, riket

Antal nyregistrerade företag i länen under maj 

Excel Nyföretagarbarometern LÄN 2021, maj månad

Fem-i-topp
Östergötland 42,7 procent
Västmanland 39,8 procent
Gävleborg 39,8 procent
Dalarna 36,4 procent
Gotland 35,5 procent

Sidan uppdaterades 2022-05-09

×

Var god logga in först!

Användarnamn

Lösenord