Hem

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges län och kommun

Statistik för antal nyregistrerade företag i Sverige 290 kommuner under 2023 jämfört med 2022 finns tillgänglig här >>>>

 

 

 

 

 

Pressmeddelande

2024

Åter faller nyföretagandet

Under mars månad minskade nyföretagandet med 20,1% jämfört med föregående år, visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. Kronobergs län tappar mest med 41,4 %. Bäst klarade sig nu Blekinge län med en uppgång på 12 %. Blekinge var det enda länet i landet där nyföretagandet ökade.

– Just som vi hoppats på ett lyft åter för nyföretagandet så kom ett ordentligt bakslag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Det blev för mars månad ett kraftigt tapp  – något som lyckligtvis inte avspeglade sig på samma sätt hos NyföretagarCentrum. Nyföretagandet avgörs till stor del av framtidsförväntningarna. Under tider av ekonomisk osäkerhet startas i regel färre företag. Låt oss nu hoppas att det vänder för Sverige då vi behöver nya livskraftiga företag – som ger jobb och ökad ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet  – oförändrat i februari

Nyföretagandet i februari var i stort oförändrat mot februari föregående år, visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. Endast ett minus på 0,4 % fanns denna månad. Fortfarande visar dock Nyföretagarbarometern på mycket tvära kast månad för månad vad gäller de olika länen.

– Trots att vi fortfarande totalt för hela landet ligger på minus är februarisiffrorna uppmuntrande, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Det bekräftar också den starka ökning vi sett under senare tid hos NyföretagarCentrum med ökat intresse att starta företag.

– Förhoppningsvis är den ljusning vi nu ser ett tecken på ett ordentligt ökat nyföretagande som leder till fler jobb och ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet ner i januari – men hopp om vändning

Januari visade på ett minus med 7,3 % för nyföretagandet jämfört med januari förra året. För helåret 2023 föll nyföretagandet med hela 15.1. %

– Det visar att vi fortfarande inte riktigt är ur den negativa trenden för nyföretagandet, säger Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige. Men ordentliga ljusglimtar finns nu ändå.  I Västmanland ökade nyföretagandet i januari med 22,2 %. Hos NyföretagarCentrum

ser vi också nu åter ett starkare intresse för start av eget företag med fler i rådgivning.  Det leder till fler startade företag framöver, säger Harry Goldman.

– Andelen kvinnor som kom på rådgivning hos NyföretagarCentrum slog i januari ett rekord och uppgick till 54 %. Andelen unga var också hög liksom andelen utlandsfödda. Det betyder mycket för såväl ökad jämställdhet, sysselsättning och integration, säger Harry  Goldman.

2023

NyföretagarCentrum Sverige har tagit fram en sammanställning på antalet nystartade företag under det gångna året.

Under helåret 2023 registrerades totalt 62 969 nya företag i Sverige, vilket markerar en minskning med 15,1% jämfört med föregående år.

Bland de mest anmärkningsvärda trenderna finns en nedgång i nyföretagande i Södermanlands län med 16,59%, Gävleborgs län med 17,27%, och Jönköpings län med 17,43%. Örebro län noterade en minskning på 17,62%, medan Västmanland visade en nedgång på 18,08%.

Mest anmärkningsvärt är Västerbottens län, där antalet nya företag minskade med 18,44%, och Värmlands län, som upplevde en nedgång på 18,29%. Den generella trenden pekar på en minskning av nyföretagande över landets olika regioner under helåret 2023.

2022

Sidan uppdaterades 2024-04-08

×

Var god logga in först!

Användarnamn

Lösenord