Hem

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges län

 

 

 

 

 

Pressmeddelande

2022

Nyföretagandet – fortsatt minus

Nyföretagandet var också i november negativt, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige med statistik från Bolagsverket.

– Det oerhört kraftiga ras av nyregistrerade företag som uppkom i september och oktober bromsades dock upp något. Fortsatt minskat nyföretagande jämfört med föregående år – nu -6,9%  ger inte Sverige det entreprenörstillskott som vi behöver, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

– Då konkurserna skjuter i höjden, samtidigt som nyföretagandet minskar borde supportsystemet för nyföretagandet verkligen prioriteras av den nya regeringen avslutar,  Harry Goldman.

Nyföretagandet rasar i oktober

Det blev ett kraftigt fall för nyföretagandet i oktober. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av  NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket. Nyföretagandet sjönk med 28,8% jämfört med oktober 2021.

– Osäkerheten är fortsatt stor för de som startar företag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet minskade nu i landets alla län.

– Prishöjningarna gör att många väntar eller helt avstår att starta. Det stora fall vi sett nu under hösten kräver åtgärder från regeringen, i synnerhet då konkurserna även ökar, avslutar Harry Goldman.

Nyföretagandet rasar i september

Nyföretagandet föll kraftigt i september. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med siffror från Bolagsverket.

Det kraftiga fall som nu blev på – 24,9 %, jämfört med september 2021, visar att osäkerheten om framtiden upplevs som fortsatt stor. Alla län i landet minskar nu utom Norrbotten. På helåret är tillbakagången för hela landet dock fortfarande måttlig. Stockholm uppvisar ett fall på nära 30 % och Jämtland rasar nu med minus 50 %. Starka plussiffror fanns dock för Jämtland i augusti.

– Den fortsatta osäkerheten och volatiliteten borde leda till att den nya regeringen agerar snabbt med åtgärder för att stabilisera ekonomin och nyföretagandet. Låt oss hoppas att så sker!, säger Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet – från minus till plus i augusti

Nyföretagandet fortsätter att pendla kraftigt. Nu i augusti ökade åter antalet nyregistrerade företag. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket.

Ökningar finns nu i alla län utom ett och är markanta i vissa län. Totalt ökade nyföretagandet i landet med 14,4 %. Ökningen nu innebär att nyföretagandet vänt från minus till plus 0,5 %.

– Osäkerheten är dock fortsatt mycket stor för alla som startar företag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. För Sveriges ekonomi och välstånd är nyföretagandet en nyckelfråga. Det handlar här både om jobben och integrationen, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet går uppåt igen

Antalet nyregistrerade företag ökad under juli månad med 6,0 % jämfört med juli förra året. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket.
Nyföretagandets berg-och dalbana fortsätter, men nu går det uppåt igen och i lugnare takt, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

De exempellösa stora kasten som funnits nu under våren månad för månad har sin grund i osäkerheten kring ekonomin med den allt högre inflationen, säger Harry Goldman. Det är inte osannolikt att nyföretagandet tar fart igen och stabiliseras ytterligare, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet – en berg- och dalbana

Nyföretagandet fortsätter att pendIa kraftigt. I juni minskade nyföretagandet med 17,5%. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket.

– För 2022 är dock nedgången för antalet nyregistrerade företag fortfarande måttlig med endast minus 1,5%. Men tendensen är klart nedåtgående, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

– Så här stora kast som det nu varit i nyföretagandet månad för månad har det nog aldrig varit. Bara tre län hade nu i juni plussiffror – helt omvänt från maj. Osäkerheten är alltså fortsatt stor för den som ska starta ett företag med de höjda räntorna och höjda priserna. För landets ekonomi, jobben och integrationen är nyföretagandet en nyckelfråga, säger Harry Goldman.

Ökat nyföretagande i maj

Antalet nyregistrerade företag ökade i maj månad med 10%. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket.

Under maj nyregistrerades 6 912 företag jämfört med 6 276 samma månad året 2021.

– Nyföretagandet är som en berg- och dalbana. Det är oerhört svängigt nu med tvärnit ena månaden och andra månaden upp igen, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

– Vi ser också mycket stora skillnader mellan länen i landet och till det extremt stora pendelrörelser både ner och upp mellan april och maj. Ukrainakrisen med sin starka påverkan på räntor och priser gör det svårt för många nyföretagare att göra sina kalkyler. Ovissheten om framtiden gäller fortfarande för många som vill starta eget, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet ned i april

Nyföretagandet går för april fortsatt nedåt, visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket.

Nedgången är ändå måttlig med en minskning totalt för året hittills med endast -0,9%. Jämförs månaden april 2022 mot april 2021 minskade nyföretagandet med -5%.

– Vi hade en stark inledning på året i januari med ökat nyföretagande. Att sedan den ekonomiska osäkerheten med Ukraina spelar roll är i sig inte så förvånande, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Kraftig uppgång för nyföretagandet under januari, + 14,5 procent

Länen – Blekinge i topp!
För kommentarer och analys, kontakta Harry Goldman, mobil 070-661 04 54

2021

Fortsatt högt nyföretagande, men nedgång i augusti

Under augusti nyregistrerades något färre färre företag på Bolagsverket, -2,8 procent jämfört med augusti förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige.

– Det är fortfarande mycket höga nivåer på nyföretagandet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Många inrikes- och utrikesfödda har startat företag av nödvändighet mot bakrund av en högre arbetslöshet. Det vi samtidigt ser är att många utlandsfödda/nyanlända också startat sina företag med goda resultat.

Totalt nyregistrerades 4 550 företag under augusti jämfört med 4 682 under augusti 2020, aktiebolag fortsätter att gå starkt och har under månaden ökat med 4,3 procent.

Totalt nyregistrerades 47 945 företag under årets åtta första månader jämfört med 45 149 under samma period 2020. En ökning med 6,2 procent jämfört med föregående rekordår.

Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antal nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.

Trenden bruten, nyföretagandet faller i juli

Nu sjunker åter nyföretagandet efter det senaste årets uppgång. Under juli månad nyregistrerades 12,1 procent färre företag på Bolagsverket än i juli förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige.

Totalt nyregistrerades 43 395 företag under årets sju första månader jämfört med 40 467 under samma period 2020. Det är nu endast 7,2 procent fler nya företag än föregående år. Pandemin har haft stor inverkan på nyföretagandet. med en ordentlig ökning det senaste året, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Mot bakgrund av alla varsel och permitteringar sökte många nya möjligheter till försörjning. Att nyföretagandet i juli månad detta år är lägre än motsvande siffror för månaden både 2018 och 2019 är oroväckande.  Bland kommunerna har Stockholm tappat fart det senaste halvåret. Stockholm har en stor påverkan som motor för det totala nyföretagandet i landet. Mer måste göras för nyföretagandet generellt i landet liksom i Stockholm för att ge de nya företagen bättre förutsättningar, säger Harry Goldman.

Nyföretagandet rusar exceptionellt under maj

Nyföretagandet rusar exceptionellt i maj. Under månaden nyregistrerades 26,7 procent fler företag på Bolagsverket än i maj förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. För perioden januari-maj har vi en uppgång på 8,9 procent i landet. Totalt har det nyregistrerats 34 508 företag under årets första fem månader Kommentar med 31 674 under samma period 2020.

– Nu går det kraftigt upp med rekordsiffror som är mycket glädjande, säger Harry Goldman, Vd på NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet har gått som en berg-o-dal-bana under pandemin, under april och maj 2020 hade vi en tvärnit, framför allt i Stockholm. De fem första månaderna under 2021 visar på uppgång som vi aldrig haft förr.

Maj månad, riket

Antal nyregistrerade företag i länen under maj 

Excel Nyföretagarbarometern LÄN 2021, maj månad

Fem-i-topp
Östergötland 42,7 procent
Västmanland 39,8 procent
Gävleborg 39,8 procent
Dalarna 36,4 procent
Gotland 35,5 procent

Sidan uppdaterades 2022-12-05

×

Var god logga in först!

Användarnamn

Lösenord