Emma Meurling har utsetts till Årets Mentor i kategorin Tillväxtföretag. Till Årets Mentor i kategorin Nya företag har utsetts André Sjöberg. De utsågs vid en ceremoni under onsdagen och prisutdelare var Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne.– Han har fått oss att få ut det bästa av våra idéer, säger André Sjöbergs adept André Karlsson. – Hon har gett oss och personalen mycket positiv energi, säger Emma Meurlings adepter Elna och Ulf Gränsbo.

”Försäljningen pekar uppåt”

Årets mentor i kategorin Tillväxtföretag är Emma Meurling, som är HR-ansvarig i kemiteknikföretaget Polypeptide. – Hon är trygg, intresserad och lyssnande på ett naturligt sätt. Det har blivit konstruktiva diskussioner och vi har kunnat diskutera relevanta aktuella frågor. Hennes kompetens har varit till hjälp då vår personalgrupp har växt stadigt genom åren och gett oss och personalen mycket positiv energi, som vi nu tar med oss, säger adepterna Elna och Ulf Gränsbo, som i sitt företag Gränsbo Potatis i Vellinge producerar och säljer högkvalitativa livsmedel på miljöriktigt sätt till livsmedelsgrossister, lokala butiker och restauranger. Företaget har 19 anställda och räknar med att omsätta runt 70 mkr i år. – Försäljningen pekar uppåt och förfrågningarna ökar. Mentorskapet har gett oss kraften att möta den positiva trend vi befinner oss i nu, säger adepterna.

”Vi vill göra cykeln till ett hjälpmedel för integration och gemenskap”

Årets mentor i kategorin Nya företag är André Sjöberg, som är distriktschef i Malmö för ISS Sverige, som erbjuder servicetjänster till fastighetsägare, företag och inom offentlig sektor. – André Sjöberg har gett oss ett bättre helhetstänk och att hela tiden se möjligheter i alla situationer.Det är lätt att som nyföretagare tappa bort sig i idéer och koncept. Han har med sin avslappnade men seriösa framtoning fått oss att få ut det bästa av våra idéer, säger adepten André Karlsson, som driver cykelbutiken BienVélo i Malmö, som fokuserar på att främja cykelintresset hos kunderna och sälja cyklar, som gör att man vill ta en nyttig omväg till jobbet. – Vi har gått från idéstadiet till en butik i centrala Malmö med både privata kunder och företagskunder. När vi etablerat oss mer vill vi engagera oss i sociala projekt där cykeln är ett hjälpmedel till integration och gemenskap, säger han.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 11 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:

Kristin Teleman, Almi Företagspartner Skåne, mobil 070 733 08 77

Emma Meurling, Årets mentor Tillväxtföretag, mobil 073 707 78 04

Anne A Marbrandt, NyföretagarCentrum Öresund, mobil 073 427 40 50

André Sjöberg, Årets mentor Nya företag, mobil 073 436 28 99