I Sverige kan drygt 500 000 personer titulera sig ”egen företagare”. Alla dessa har valt att äga och driva ett eller flera egna företag, där man själv får ta viktiga beslut, skapa smarta lösningar och planera innehållet i sin egen och de anställdas arbetsdag. Frihet, stolthet och ett innehållsrikt arbetsliv, i kombination med önskad vinst och egen försörjning, är de starkaste drivkrafterna. Varje framgångsrik företagare, ger tillbaka nästan hälften av sin vinst till gemensam trygghet och välfärd, efter att först ha försörjt både sig själv och sina anställda med lön och socialförsäkringar. Vi behöver serva dessa ”samhällsmotorer” lika kontinuerligt och omtänksamt, som vi gör med våra bilar var tusende mil. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för fler hållbara och växande mikroföretag och underhålla dem omtänksamt, med klok lagstiftning och rimliga skatter och avgifter. Då kan vi långsiktigt försörja vår gemensamma trygghet och välfärd.

Årligen startas cirka 70 000 nya företag i Sverige, vilket är 20 procent fler än för tio år sedan. Vi lever alltså i en tid där allt fler väljer att själva styra över sitt arbetsliv. Nyföretagandet expanderar. Jag möter människorna bakom denna tydliga ökning varje vecka, när jag föreläser på Nyföretagarcentrums starta eget-kurser i västra och östra Sörmland. Dessa sju kommuner har tillsammans en starkare nyföretagartrend än Sverigesnittet, vilket märks tydligt på kurserna. Det sjuder av entreprenörsanda och framtidstro i vår del av landet. Men det finns samtidigt uttalade önskemål om förändringar och förbättringar, som kan ge ännu fler företag och framförallt att ”enpersonsföretag” kan hel- eller deltidsanställa en person till. Tänk om Sveriges 820 000 ”enpersonsföretag” skulle ha råd och våga anställa en deltid vardera…

Mikroföretag är samhällets beteckning på företag med 1-9 anställda. Centerpartiet är den tydligaste politiska kraften för att tillfredsställa mikroföretagarnas uttalade behov om förändringar. Vi är beredda att ta ansvar för ett förenklat regelverk, som gör att fler vågar och kan starta ett nytt företag. Vi föreslår bland annat borttagen arbetsgivaravgift för den förste anställde och sänkt krav på aktiekapital till 25 000 kronor. Vi vill utöka möjligheterna med RUT-tjänsterna, som stimulerar till fler uppdragstillfällen för just mikroföretag. Vi fortsätter envist arbeta för att förbättra förutsättningarna att driva företag på landsbygden, med samma självklara resurser som i städerna. Vi är mikroföretagens bäste vän i detta förändringsarbete.

Genom att lägga din röst på Centerpartiet i valet 2018, ger du både dig själv och hela Sverige, bästa möjliga förutsättningar till fler hållbara mikroföretag, som kan verka i hela landet. Små företag som kan växa och våga anställa ur arbetskraftsreserven och därigenom generera ökad omsättning, ökad vinst och i förlängningen ökad försörjning till den gemensamma välfärden. Vår viktigaste samhällsmotor måste servas och underhållas!

Anders Eriksson

riksdagskandidat, Centerpartiet Nyköping/Södermanland