Flera företagare tvingas ställa om sin verksamhet under rådande pandemi. Som stöd i den omställningen samverkar nu Kompetensgallerian i Eskilstuna kommun, Position Eskilstuna och NyföretagarCentrum genom att erbjuda företagarna ett kostnadsfritt utbildningspaket.

 

– Från Eskilstuna kommun samverkar vi kring utbildningspaketet då vi ser att det är viktigt att kunna stärka företagen genom kompetenshöjande insatser i den föränderliga tid vi befinner oss i. Att höja företagens kunskap att utveckla sina möjligheter till försäljning, säger Marica Anderbrink-Toll, verksamhetskoordinator på Kompetensgallerian i Eskilstuna kommun.

Samverkansparterna har tidigare erbjudit seminarium till företagare. Det visade sig vara mycket uppskattat och efterfrågan på fler utbildningar var stor. Utifrån det har en gemensam satsning på ett utbildningspaket tagits fram som ett stöd till företagare att ställa om sin verksamhet. Förhoppningen är att det ska bidra till att stärka företagare att hitta nya lösningar som utvecklar näringslivet i Eskilstuna.

– Genom vårt samarbete når vi många nya och småföretagare i Eskilstuna som nu behöver hjälp att komma i gång med sin digitala försäljning och närvaro. NyföretagarCentrum erbjuder också kostnadsfri rådgivning till företagare som vill ha personlig hjälp efter att ha tagit del av utbildningarna, säger Urban Wallin, rådgivare på NyföretagarCentrum.

Utbildningspaketet är digitalt och indelat i tre områden: Instagram, Facebook och Visual merchandising. Varje område innehåller korta filmer med tips om hur företagare kan använda sociala medier för att öka sin försäljning. Upplägget är anpassat efter företagarna som kan titta på filmerna, prova i sin verksamhet och se olika avsnitt vid fler tillfällen om de önskar.

– Position Eskilstuna är glada över att kunna vara med och leverera en utbildning med ett innehåll som aktörer i Eskilstuna verkligen har frågat efter. Extra positivt är att utbildningarna kommer finnas tillgängliga ända fram till juni 2022 och att aktörerna själva kan välja i vilken takt de väljer att ta del av utbildningen, säger Emelie Gard, ordförande i Position Eskilstuna.

Läs mer om utbildningspaketet på: www.positioneskilstuna.se/utbildningar.

För mer information, kontakta:

Emelie Gard, ordförande Position Eskilstuna
emelie@positioneskilstuna.se, 070-303 77 43

Urban Wallin, rådgivare NyföretagarCentrum
urban.wallin@nyforetagarcentrum.se, 070-788 08 18

Marica Anderbrink-Toll, verksamhetskoordinator Kompetensgallerian i Eskilstuna kommun
marica.toll@eskilstuna.se, 070-833 27 30

>> Läs mer här