Sextiosju procent fler nystartade företag under januari till april 2016 jämfört med 2015 i Karlskoga och Degerfors.

Fler och fler vill starta företag i Karlskoga och Degerfors. Den stora ökningen står Karlskoga för som ökar med 67 procent i jämförelse med förra året, 31 företag 2015 till 50 företag i år. Degerfors gick från 7 nya företag 2015 till 11 företag i år.

Förra året totalt startades 104 nya företag i Karlskoga och i Degerfors startade 24 nya företag. I båda kommunerna så är det flesta aktiebolag som startades och strax efter kommer enskilda företag och sist handelsbolag.

– Under årets första fyra månader så har vi redan 50 nya företag i Karlskoga, under samma period förra året hade vi 31 företag, berättar Pialill Ring på NyföretagarCentrum.

Hon berättar att hon märker en extrem ökning när det gäller företagande hos både kvinnor och män. Mest glad är hon över en stor ökning när det gäller utlandsfödda personer.

– De behöver ett helt annat stöd, de behöver hjälp med språket, skriva affärsplaner och få kontakter på ett helt annat sätt. Det jag också märker är deras starka vilja att bli självförsörjande. De gör precis allt för att verkligen komma till skott och starta eget. De är väldigt snabba så.

Det hon ser hos utlandsfödda företagare är att de är väldigt duktiga på att hjälpa varandra.

– De kommer kanske inte lika lätt in i det svenska näringslivet utan de har egna kontaktnät. Det kan bero på att de kanske inte går på våra nätverksträffar. Det är lite kul att se att de skapar sina egna näringslivsnätverk.

Även om hon är glad över alla nya företag så ser hon brister i att hjälpa personer med nya idéer och uppfinningar.

– Där har vi ett lite glapp från att de ska söka patent till att bli ett fungerande företag. Ibland måste man kanske utveckla produkten innan man vet att den är hållbar, har rätta dimensioner eller rätt teknik. Där har jag ihop med Alfred Nobel Science park diskuterat på hur vi kan bli bättre på att möta upp i ett tidigare skede så att de snabbare kan komma ut på marknaden.

Pialill Ring ser ljust på framtiden.

– Många stora företag får hit flera anställda. När de bosätter sig här så måste det finns jobb till den andra partnern också och de jobben kommer nu. Har vi en stad som har allt att erbjuda så blir det lättare att få hit nya karlskogabor.