Branschorganisationen Fastighetsägarna och Nyföretagarcentrum engagerar sig i arbetet med Affärsplan Eskilstuna. – Det är jätteroligt att två näringslivsaktörer till kommer fram och säger att de vill vara med, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Arbetet med Affärsplan Eskilstuna inleddes 2015 då 17 näringslivsaktörer och Eskilstuna kommun skrev en avsiktsförklaring om att ge Eskilstuna nya verktyg för att tillsammans utveckla näringslivet.

Affärsplan Eskilstunas målsättning är att sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030 och att ungdomsarbetslösheten ska vara under rikssnittet år 2022.

I höst ansluter sig två nya näringslivsaktörer till arbetet med affärsplanen: Fastighetsägarna och Nyföretagarcentrum.

Urban Wallin är verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum Eskilstuna.

– Jag tycker det känns självklart för jag tror på samarbete. Nyckeln till framgång är att vi gör saker ihop och då måste vi vara med där. Jag tycker att det är viktigt att samlas, både det offentliga och näringen, och det gör man ju här.

Andreas Sjöberg är vice vd och affärschef på Fastighetsägarna Mittnord.

– För vår del handlar det om att om Eskilstuna mår bra så mår våra medlemmar bra. Våra medlemmar erbjuder bostäder och kommersiella lokaler och samverkan är givetvis jätteviktigt. Tittar man på sakfrågorna så är integration och sysselsättning nyckeln för Eskilstuna.

Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun, tycker att det är roligt att fler näringslivsaktörer vill engagera sig i arbetet med Affärsplan Eskilstuna.

– Det är jätteroligt att Nyföretagarcentrum kommer in med sin kunskap och sin del runt nyföretagande. Det är oerhört roligt också att få med Fastighetsägarna som kliver fram som branschorganisation och säger att det här är någonting som vi vill vara en part av. Då når vi också en annan grupp företagare.

I torsdags eftermiddag var det kick-on för höstens arbete med Affärsplan Eskilstuna på Munktell Science Park. Integrationsstrategen Frida Hedström höll ett föredrag om inkludering och Mikael Johnsson, entreprenör inom innovationsledning med fokus på teamutveckling, höll en inspirationsföreläsning för de cirka 50 deltagarna.

De närvarande utgjordes främst av deltagare och sammankallande i affärsplanens tre arbetsgrupper som kallas jobbevolution, kunskapsevolution och samhällsevolution. Deltagarna fick en chans att lära känna varandra inför höstens workshops.

– Grupperna arbetar med att ta fram olika initiativ inom ramen för affärsplanens övergripande mål och identifierade fokusområden, berättar Maria Lönnerek som är näringslivsutvecklare och ansvarig för Affärsplan Eskilstuna.

Grupperna kommer att träffas 3-4 gånger under hösten. Den 6 december är det kick-out. Då presenteras de initiativ som arbetsgrupperna har tagit fram. Därefter blir grupperna upplösta.

– Det är också viktigt att påpeka att där börjar också arbetet med att driva initiativen vidare och det kanske görs i olika konstellationer beroende på intresse, säger Maria Lönnerek.

Den 16 maj nästa år äger Bestämman rum som är Affärsplanens viktigaste beslutsforum. Då utses nya sammankallande för arbetsgrupperna som ska arbeta fram fler initiativ nästa höst.