För andra året i rad ökade antalet nystartade företag i Fyrbodal under 2016. Men vi ligger alltjämt efter resten av länet – och det beror bland annat på attityder, menar näringslivsutvecklaren Anna Lärk Ståhlberg.

Varje år sammanställer organisationen Nyföretagarcentrum hur många nya företag som registrerats under det föregående året. Nu har siffrorna för 2016 presenterats, och de visar att viljan att starta eget är fortsatt positiv. I de 14 kommuner som ingår i Fyrbodals kommunalförbund startades totalt 1 446 företag förra året, vilket är nästan sex procent fler än de som startades 2015.

Den främsta anledningen till det här är att Sverige just nu är inne i en högkonjunktur, tror Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.
– Det går bra för företagen i Fyrbodal, och då får det även en ”spill over-effekt”. Det blir positiva rubriker, företagen skriker efter folk. Det stimulerar fler till att våga ta steget att starta företag, säger hon.

Bäst går det för Sotenäs, trots att kommunen faktiskt fick något färre nystartade företag 2016 jämfört med 2015. Även Strömstad och Tanum placerar sig över genomsnittet för hela riket, sett till antalet företag per 1000 invånare.

Men för resten av kommunerna i Fyrbodal ser det sämre ut, och Fyrbodal som helhet ligger också efter både resten av länet och riket som helhet när det gäller nyföretagande.

Vad beror det på?

– Vi har legat efter ganska länge, men det är svårt att svara på varför, säger Anna Lärk Ståhlberg.

Det finns dock några saker som påverkar hur benägna människor är att starta eget, förklarar hon. Det ena är infrastrukturen för transporter – hur lätt det är att ta sig runt – något som är en stor utmaning för Fyrbodal.

Det andra är betydligt mer abstrakt, nämligen människors attityder. På orter som under lång tid präglats av en stark arbetsgivare, sitter det djupt rotat bland invånarna att man ska ”gå till jobbet” snarare än att själv vara den som skapar arbetstillfällen, menar Anna Lärk Ståhlberg.

Det här syntes bland annat i Uddevalla, där varvet under flera generationer var den största arbetsgivaren.

– Det sitter i mentaliteten, vi ser i Uddevalla till exempel att det tog många år att ändra på företagsstrukturen efter att varvet lade ner. Historiskt sett har inte nyföretagande varit Uddevallas grej.

Men nu har det ändrat sig, förklarar hon, och förra året startades 345 nya företag i Uddevalla.

– Varvet är borta, det är inte det som är grejen längre. Nu myllrar det av små och medelstora företag, och man har några stora jättar, som Benders.

Och även om Fyrbodal ligger efter resten av Västra Götaland, går det trots allt framåt här med. Anna Lärk Ståhlberg är också väldigt positiv till utvecklingen i Dalsland.

– Det jag vill säga om Dalsland är att samtliga Dalslandkommuner ökar. Det tycker jag verkligen är roligt.

Särskilt bra går det för Mellerud, där det startades 44 nya företag förra året, att jämföra med 31 under 2015.

– Just det här med Mellerud, att det bara smäller till och ökar med 41,9 procent! Jag bara, ”vad hände där?”, säger Anna Lärk Ståhlberg.

Läs artikeln i i Bohuslänningen här