Hallsbergs kommun har en fortsatt stark position bland Sveriges landsbygdskommuner. I tidningen Dagens Samhälles ranking Årets superkommuner placerar sig Hallsbergs kommun i år på plats 35 bland Sveriges 130 landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper jämte storstadskommuner och täta kommuner).

Våra goda skolresultat och vår höga attraktivitet är det som främst lyfter kommunens placering. Hallsberg är också den högst rankade av de sju landsbygdskommunerna i Örebro län inom skola, förbindelser, demografi och företagsamhet.

– Företagsamheten i kommunen är väldigt stark, vilket är glädjande säger Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun.

– Vi har flera utmaningar att jobba vidare med, till exempel att öka antalet företag i kommunen vilket vi aktivt jobbar med tillsammans med bland annat Nyföretagarcentrum i Sydnärke, säger Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsbergs kommun.

Mer om rankingen Årets superkommuner: superkommuner2017.dagenssamhalle.se