I Hässleholm har man gått från 214 till 257 nyregistrerade företag sedan senaste mätningen för ett år sedan. Vilket innebär att man i kommunrankingen klättrar från plats 178 till 106 av 290 kommuner.

Statistiken visar att det numera startas 4,93 företag per 1000 invånare i Hässleholm.

För Hässleholmsborna som vill satsa på att starta eget så finns också Nyföretagarcentrum i Hässleholm som finansieras genom ett stort engagemang från det privata näringslivet samt en lika del från Hässleholms kommun och som är ett stöd för företagarna i kommunen.

– Att företagandet ökar är en förutsättning för vårt samhällsbygge. Det skapar riktiga jobb och skatteintäkter som kan vara med och betala vår välfärd och sätta Hässleholm på kartan, säger Jimmy Håkansson, verksamhetsledare och rådgivare på Nyföretagarcentrum.

Enligt Jimmy Håkansson, så bygger affärsidén på att tillhandahålla kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till alla som vill starta eget. Detta arbetssätt har också visat sig skapa livskraftiga företag och statistiken visar att 83 procent av företagen är kvar även efter 3 år.

– Under 2018 höjde vi verksamheten ytterligare en nivå när vi flyttade in i Hässleholms nya entreprenörsmiljö BusinessClass. Det blev ett rejält lyft för oss. Nu står vi rustade för att ta oss an ytterligare utmaningar framöver. Verksamheten har inte bara ett ett brett stöd hos våra partners utan också politiker och tjänstemän står samlade bakom oss och då blir det enkelt att fokusera på det vi är bra på. Att starta livskraftiga företag.

Vad tror du det beror på att Hässleholm ökar när övriga landets nyföretagande sjunker?

– Jag vill gärna tro att vårt systematiska arbete med att starta livskraftiga företag är en bidragande orsak men så enkelt är det inte. Det är såklart många faktorer som spelar in. Generellt sett så finns det en företagaranda och ett driv i Hässleholm. Vårt centrala läge med bra kommunikationer gör ju såklart att man har en bra utgångspunkt både logistiskt och när det gäller personal.