FÖRETAGSKLIMAT ”Med driv, kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans möjligheternas kommun” är devisen överst på Pajala kommuns hemsida. Det låter positivt, men det går trögt för Pajala. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har man allra sista platsen bland landets 290 kommuner. Det var samma visa i fjol. Och året innan hade man bara Skinnskatteberg efter sig, en kommun som sedan snabbt gått förbi nästan 100 kommuner. Kan Pajala göra samma resa?

– Om fem år ska vi ha förbättrat oss med minst 90 platser och passerat 200-strecket! Det är målsättningen för näringslivsstrategen Erik Mella.

– Från i år till och med 2020 får vi dessutom 1,76 årligen från Tillväxtverket för att mer aktivt kunna jobba med näringslivsfrågor. Dessutom har vi från oktober i år inlett samverkan med NyföretagarCentrum Nord som sedan fyra år finns i Luleå, Haparanda i Övertorneå och ska hjälpa nyföretagare. Det är viktigt inte minst efter omstarten av gruvproduktionen.

Men rankingen är en dyster läsning. Pajala är sämst i Sverige i sju av 18 enkätområden och näst sämst i två. Närmast oslagbart.

– Det är uppenbart att företagarna inte värdesätter våra insatser. Vi måste borra djupt i den negativa bilden och försöka få fram vad som brister. Jag vet att just bemötandet är något som man från näringslivshåll klagar på. Det tar för lång tid innan man får reaktioner, konstaterar Erik Mella och fortsätter,

– Jag har sagt att vi bara bör ha en dörr in för ärenden så att de som kontaktar oss slipper springa runt själva och lotsa fram det som är aktuellt. Återkopplingar till näringslivet är viktiga och där måste vi bli bättre.

Bottenplacering i flera frågor
Det är förstås allvarligt att arbetet i kommunhuset inte fungerar som näringslivet önskar- och att det inte blir någon bättring. Av de 107 företagare i Pajala som deltog i enkäten har 80 någon anställd. De rankar politikernas syn på företagande som sämst i Sverige liksom i fjol.

På samma sätt uppfattas tjänstemännen. Kommunens service till företagare och tillämpningen av lagar och regler är det exakt lika illa med. Åter sämst i landet.

Allmänhetens och skolans attityder är inte bättre. Och när det gäller det sammanfattande omdömet är Pajala förstås också sämst.

Det är en klen tröst att man bara är näst sämst när det gäller hur medias attityder till företagande uppfattas, den kommunala konkurrensen och marknadsförsörjningen.

Är det då bara att dra ner rullgardinen och låsa dörren?

– Vi ska jobba hårt med dialogen mellan kommunen och företagarna och verkligen försöka ta vara på allt som vi kan bli bättre på, lovar Erik Mella.

– Med norrländsk ärlighet måste vi från båda sidor erkänna vad vi kan bli förändra. Kommunen måste visa mer förståelse för näringslivet och dess behov. Jag har också betonat för politikerna att de måste visa större öppenhet mot näringslivets krav och önskemål och ha större förståelse för företagarnas arbete. Det är ju också genom dem som vi ändå får en mycket stor del av de pengar som behövs till viktiga områden.

– Men jag som jobbar med näringslivsfrågor får inte riktigt bilden av att vi är sämst i landet. Möter jag kanske inte företagare som är kritiska i tillräcklig omfattning eller lyssnar jag inte tillräckligt noga? Eller vill de inte klaga? Återkommande vid de dialogträffar vi har är upphandlingar och varför kommunen köper tjänster utanför kommungränsen.

Utmanande förutsättningar
Det har varit och är politisk turbulens i Pajala, men även innan politikerna rörde till det så fanns kommunen längst ner i rankingen av företagsklimatet.

– Det är klart att vi har 80 byar och själva centralorten är också lite av en by. Ytan är dubbelt så stor som Skånes. Vi har 6.000 invånare och 300 företagare, många av dem enmans. Man kräver att allt ska fungera även utanför centralorten med skolor, badhus och vad det nu är. Gör det inte de så är det lätt att missnöjet gror, säger Erik Mella.

– Men nu ska det bli en vändning. Pajala ska snarast överge sistaplatsen i landet till någon annan kommun! Sedan ska vi klättra vidare uppåt, avslutar Erik Mella.