Under tio veckor har tio nyanlända personer fått djupdyka i hur det är att driva företag i Sverige. På torsdagen var det examensdags.

– Jag tycker det har varit bra. Det har gett en förståelse för hur samhället fungerar och vilka skillnader det finns med mitt hemland, framförallt kring skatter, säger kursdeltagaren Haitham Othman.

Han har en idé om att importera så kallade fettsvansfår vars magrare kött är eftertraktat i Syrien. Dock är Haitham ännu inte riktigt redo att ta steget. Han utryckte däremot, precis som flera andra av deltagarna, stor tacksamhet för vad de lärt sig på utbildningen.

Instuktörerna Knut Hessbo och Roland Aronsson från Nyföretagarcentrum anser det finns en stor potential bland personerna som varit med. De har varierande bakgrund, allt från läkare till byggnadsingenjör, tekniker och konsthantverkare, där flera har erfarenhet av företagande.

Under tio veckor, totalt 200 timmar, har eleverna fått ta del av hur det är att vara företagare i Sverige. Några ingredienser i kursen har varit affärssvenska, hur man gör en affärsplan, olika företagsformer, bekantskap med myndigheter och organisationer samt en dos näringslivshistoria.

– Vi har jobbat mycket med affärssvenska och sedan har de såklart lärt sig lite Olofströmsdialekt också, säger Knut Hessbo.

Dessutom har man gjort en rad studiebesök på företag runt om i Olofström.

– Både jag och företagen har varit imponerad av gruppen när vi varit ute. De har ställt frågor och varit väl insatta i olika saker såväl tekniskt som affärsmässigt, säger Roland Aronsson, från Nyföretagarcentrum.

Kjell Persson, vd Olofströms näringsliv, beskriver kursen som unik och att ett syfte var att snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden.

– I snitt tar det åtta år innan man som nyanländ är självförsörjande och det är alldeles för lång tid, säger han.

Kunskapen deltagarna tar med sig kan mycket väl förkorta den tiden. Förvisso har ingen av personerna ännu startat eget företag men för flera bedöms det som genomförbart inom något år.

Utbildningen var ett pilotprojekt, men förhoppningen är att det ska bli en fortsättning i en eller annan form. Enligt Kjell Persson pågår diskussioner med både Sölvesborg och Karlshamn.

Det är Nyföretagarcentrum, komvux, Olofströms näringsliv och Humanus som står bakom utbildningen.

Se artikeln i sin helhelt – här