Svensk ekonomi visar tecken på återhämtning, med stabiliserande inflation och bättre än väntade BNP-siffror, enligt Svea Bank.

Enligt färsk statistik ökar hushållens konsumtion och antalet företagskonkurser är färre än befarat. Ett annat plus är att Riksbanken kan komma att sänka styrräntan redan i sommar i spåren av positiva tendenser. Detta bådar gott för det svenska nyföretagandet.

”Förhoppningsvis är den ljusning vi nu ser ett tecken på ett ordentligt ökat nyföretagande som leder till fler jobb och ekonomisk tillväxt”, säger Nyföretagarcentrums vd Harry Goldman i en kommentar.

Dock kvarstår orosmoln i konkursstatistiken, särskilt inom byggsektorn samt hotell- och restaurangbranschen, vilket tyder på att konjunkturuppgången inte är entydig.

”Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns inte än bland företagen och arbetslösheten kommer öka i vår – men förhoppningen är att vi når toppen på konkursvågen till sommaren”, säger UC:s vd Gabriella Göransson i sitt pressmeddelande.

Läs hela artikeln här >>>>>>