Mariefredsbon och egenföretagaren Lotta Asplund blir ny verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum Strängnäs efter nyår. Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs tidning ställde tre frågor om det nya jobbet.

Varför behövs Nyföretagarcentrum?

— Det är ett jätteviktigt bollplank och stöd för blivande nyföretagare. Jag tror mycket på modellen med mentorer där seniorer kan hjälpa juniorer och tvärtom. Den yngre kommande generationen har ett annat synsätt på saker och ting och det ska vi vara med och snappa upp. Jag startade själv eget för ett år sedan och fick då värdefull hjälp av Nyföretagarcentrum. Det gav blodad tand och med den erfarenhet jag har jag kände att ”här kan jag också vara med och hjälpa andra”.

Vad är det första du ska göra som ny verksamhetsledare?

— Först av allt ska jag lära mig hur verksamheten fungerar så att jag vet vilken grund som finns. Därefter ska jag identifiera vilka nätverk som finns upparbetade och hur befintliga processer fungerar.

Var det ett svårt beslut att tacka ja till förfrågan om att ta uppdraget?

— Absolut inte. Det här känns både roligt och seriöst. Uppdraget blir en spännande utmaning.