– Äntligen är NyföretagarCentrum Mark bildat!

Det säger Hans Nilsson, drivande bakom tillkomsten av NyföretagarCentrum i Sjuhärads näst största kommun, Mark. Han är också föreningens nyvalda ordförande.

I dag konstituerade en grupp företagare – med stöd av Marks kommun – NyföretagarCentrum Mark. Det är första lokala NyföretagarCentrum i den åtta kommuner stora regionen sedan NyföretagarCentrum Borås avvecklade verksamheten hösten 2019. Flera nya, lokala NyföretagarCentrum är på gång i Sjuhärad.

Den konstituerade stämman hölls i Hajom med hälften av deltagarna uppkopplade via videomöte.

Stämman valde en styrelse bestående av: Hans Nilsson, Hajoms Utvecklings AB och Flygfrakt; Magnus Haglund, Markekonomerna i Kinna AB; Fredrik Hammarström, Markbladet AB; Peter Albinson, Green Protocol Institute; och Anna Pyk, PAP Sweden AB.

Ersättare är Martin Walker, Information Technology Consulting i Mark AB.

Ständigt adjungerade till styrelsen är Camilla Olsson, Marks kommun, och Gunnar Martinsson, Legam AB.

Föreningen har än så länge ingen webbplats eller Facbooksida igång. Styrelsen ska inom kort konstituera sig, anta strategi för bearbetning av lokala företag, lägga fast en tidsplan för att starta enskild rådgivning, ”från företagare till blivande företagare” och ta sig an allt det praktiska med att starta en nyföretagarcentrumorganisation.

En mycket viktig finansiär och aktör är Marks kommun, som går in med 200 000 kronor per år i tre år.