Nyföretagandet I Bromölla ökar mest procentuellt sett i Skåne och är även i toppskiktet i landet. 49 företag registrerades 2016 jämfört med 29 året innan.

Nyföretagandet i Skåne ökade med 6,9 procent under 2016, vilket är jämförbart med snittet i landet som helhet. Det visar Nyföretagarbarometern, som Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket står bakom.

I Bromölla kommun ökade antalet nya företag från 29 till 49, vilket är en ökning med 69 procent.

– Det är jättekul. Det var ett förbaskat trevligt år i fjol. Vi fick också bra betyg när det gäller vår företagsservice och arbetslösheten sjönk, säger kommunens näringslivschef Per-Anders Green.
Ingen annan kommun i Skåne har haft en sådan procentuell ökning och bara tre kommuner i landet har haft större. Överkalix gick till exempel från 7 till 17 nya företag.

I grannkommunen Sölvesborg minskade däremot nyföretagandet med 2,0 procent.
Vilket slags företag skulle du vilja starta?
Men vad gäller nya företag per 1 000 invånare ligger Bromölla inte lika bra till. 3,9 landar den siffran på och bara Osby och Perstorp har en lägre andel. I Vellinge, Båstad och Malmö startas flest företag per capita.

– Vi är vana vid det, i fjol låg vi också långt ner. Men jag tror ändå aldrig vi haft så högt som 3,9, säger Per-Anders Green.

31 av Bromöllas 49 nya företag är aktiebolag och 18 är enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag.

Se artikeln i Kristianstadsbladet här