Kommunerna i Västra Mälardalen och VIS går samman och inför ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet under coronakrisen.

Nyligen gick kommunerna i Västra Mälardalen och samverkansföreningen VIS ihop för att öka rådgivningen till de lokala företagarna under coronakrisen.

Under maj månad genomförde VIS en enkätundersökning som visade att 39 procent av de tillfrågade företagen i Västra Mälardalen har påverkats negativt av coronapandemin. Dessa 39 procent motsvarar cirka 1 400 företag i Arboga, Kungsör och Köping.

Alla tre kommuner har tidigare infört åtgärder som gymnasieluncher och hyreslättnader för företagen i regionen. Nästa steg är en satsning på utökad rådgivning till näringslivet. Näringslivskontoren i de tre kommunerna bjuder in till digitala dialogmöten i ämnen som företagsstöd, affärsutveckling och digitalisering. Medverkande aktörer är bland annat Almi företagspartner AB, Nyföretagarcentrum, Företagssupporten och Samordningsförbundet för Västra Mälardalen.

>> Läs mer här