Luleå Nyföretagarcentrum Nord i Luleå fyllde två år i veckan och kunde också fira att man bidragit till startandet av 154 nya företag.

Av de nystartade företagen är det 58 procent som är startade av kvinnor, motsvarande siffra för riket är drygt 30 procent kvinnor. Totalt har Nyföretagarentrum Nord genomfört 400 rådgivningar vid individuella möten och behandlat 335 affärsidéer, varav 154 lett till startandet av nya företag.

– Det är riktigt roligt att vi har kunnat vara behjälplig vid så många företagsstarter på bara två år. Statistiken gäller företagsstarter i Luleå kommun. Jag märker dock att trycket på rådgivning kommer från hela länet, och för att vi ska kunna hjälpa även dessa behöver vi få till samarbeten med fler Norrbottenskommuner, säger Camilla Sehlin, verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum Nord.

Nyföretagarcentrum Nord drivs av en ideell förening utan vinstintresse. Verksamheten i Luleå finansieras av Luleå kommun och ett trettiotal företag. Syftet med verksamheten är att bidra till att det startas nya och livskraftiga företag i Luleå.

– Det fina med vårt sätt att arbeta är att näringslivet går in och stöttar upp kommunens finansiering av lokalt Nyföretagarcentrum. Detta leder till ett brett näringslivsengagemang, där många olika krafter engagerar sig i att fler företag startas och att dessa också får rätt uppbackning och förutsättningar för att lyckas. Det blir en win-win för kommun, befintligt näringsliv och de nya entreprenörerna, säger Camilla Sehlin.

Camilla Sehlin arbetar som verksamhetsledare och rådgivare. Förutom henne arbetar också Åsa Johansson som rådgivare vid kontoret i Luleå.