Genom ett nytt samarbete mellan Nyföretagarcentrum Nord och Erasmus för unga entreprenörer kan nyföretagare erbjudas utbytesprogram för entreprenörer inom EU. Det ger också tillgång till nya marknader och möjligheter till samarbete med utländska affärspartners

– Erasmus är en enormt bra möjlighet för unga entreprenörer från länet att få internationell kunskap, kontakter och nätverk i tidigt skede. Men framförallt gör Erasmusutbytet att deltagarna växer, både som entreprenörer och människor, säger David Lindgren, projektledare, European Minds.

För att söka ett entreprenörsutbyte ska entreprenören vara på god väg att starta ett nytt företag i Norrbotten eller driva ett företag som är högst tre år gammalt.

Entreprenörsutbytet är 1-6 månader. Entreprenören har under vistelsen möjlighet till viss kostnadstäckning för resor och uppehälle. Det finns även möjlighet för etablerade företag i Norrbotten att ta emot entreprenörer från andra utbytesländer.

– Detta samarbete innebär ett spännande mervärde till våra rådgivningskunder. Erasmus för unga Entreprenörer är perfekt för nya företagare som vill addera på nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som de bygger internationella nätverk, säger Camilla Sehlin, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Nord.

Erasmus är ett EU-drivet program för att ge studenter möjlighet till studier i andra länder inom EU. Erasmus står för: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.