I årets mätning av Nyföretagarbarometern fortsätter Nyköpings kommun sina hopp uppåt på rankinglistan. Från plats 83 till plats 53. Utvecklingen är tydlig, under 2014 låg Nyköping på 121 plats.

Barometern mäter samtliga kommuner i Sverige och utgår från antal nyregistrerade företag per 1000 invånare.

– Vi ser en växande entreprenörsanda i våra nätverk och har ett bra Nyföretagarcentrum, säger Maria Karlsson, näringslivschef, som förklaring.

Ökning med 57 nystartade företag
Förändringen mellan 2015 och 2016 blev 19,5 procent vilket innebär en ökning med 57 nystartade företag i jämförelse med året innan.

– Dessa goda resultat tyder på att vi har framtidstro och en stabil tillväxt i kommunen, där planeringen av Resecentrum och Ostlänken är starkt bidragande, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Källa: Nyföretagarbarometern NyföretagarCentrum