Krönika Vägen in till arbetsmarknaden för nya i USA är ofta att starta företag.

Den stora sociala klyftan i Sverige är mellan nyanlända, men också utrikesfödda som varit här länge, och andra svenskar. Främst gäller det sysselsättningen, som är låg bland de utrikesfödda.

I USA är det tvärtom. Invandrare har högre sysselsättning än infödda amerikaner. En stor del av förklaringen ligger i att USA inte har mycket till socialt skyddsnät. Den som kommer som invandrare till USA är efter två veckor ute i det kalla vattnet och måste klara sig själv.

Vägen in till arbetsmarknaden för nya i USA är ofta att starta företag. Samma sak gäller i många andra invandrarländer som Kanada och Nya Zeeland. Erfarenheten säger att den invandrare som startar ett företag ofta anställer personer med samma bakgrund. Att nyinvandrade startar företag leder därför till att andra invandrare snabbare får jobb.

Ett ofta använt exempel är att människor med somalisk härkomst tillhör de i Sverige som haft svårast att komma in på arbetsmarknaden. I USA är det Minnesota som varit den delstat dit flest somalier kommit, och arbetslösheten i gruppen är mycket låg. De som kommit till Minnesota har startat kaféer, skrädderier och andra små serviceföretag – och ofta anställt landsmän. I Sverige spelar nyföretagandet en tämligen liten roll i sysselsättning och integration för dem som valt vårt land.

En del handlar om det praktiska. Utan personnummer är det nästan omöjligt att öppna bankkonto och annat som är nödvändiga för att bli företagare. Den stora migrationsuppgörelsen för två år sedan innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev det normala. Något som också försvårar nyföretagande.