Upphovsrätt – copyright på engelska – är ensamrätten till intellektuella skapelser och prestationer av olika slag. Upphovsrätt skyddar konstnärligt skapande som exempelvis musik, film och litteratur.

Till skillnad från patent-, varumärkes- och designskydd behöver man inte ansöka om skydd för att få upphovsrätt till det man har skapat. Skyddet uppstår automatiskt när verket kommer till, men förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt.

PRV ger dig koll på detta den 13 september, online, mellan kl.9-12
Läs mer om kursen och anmäl dig via länken: