Det startades många fler nya företag i Kalmar län 2016 i jämförelse med året innan. Allra störst är ökningstakten i Nybro kommun.

Nyföretagarcentrum har presenterat sina siffror för helåret 2016 och det är positiv läsning för länet. 12,6 procent fler företag – 1 087 mot 965 – startades i länet förra året.

Det gör Kalmar län till ett av de län som ökningstakten varit störst i.

– Det är förstås väldigt glädjande och ett kvitto på att mycket är positivt i länet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi går från låga nivåer jämfört med storstadsområdena, säger Johann Malmström som är verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Kalmarsund.
Allra störst är ökningen i Nybro. 61,2 procent fler företag startades där.

– Det är svårt att peka på någon enskild händelse eller trend när det gäller det – pendeln slår kraftigt i mätningarna på våra mindre kommuner, vilket visar sig när man tittar några år tillbaka. Men Nybro har haft en positiv trend på flera plan kring näringslivet och det kan kanske slå igenom här också, säger Johann Malmström.

Enligt Mats Evergren, marknadschef på Nyföretagarcentrum i Stockholm, är byggboomen en viktig del av ökningen i landet som helhet.

– Från ingenting byggs det överallt. De stora företagen gör inte det här själva, de anlitar mindre företag och där ökar efterfrågan stort. Det handlar inte bara om rena byggarbeten, utan även jobb av arkitekter, konsultfirmor och andra kringtjänster, säger han.

Det stora flyktingmottagandet har inte, enligt Johann Malmström, påverkat siffror så mycket ännu.

– Det är lite för tidigt att se några effekter av flyktingvågen. Men generellt sett är det många invandrare som står för många av de nya företagen, förklarar han.

Åtta av länets tolv kommuner visar en ökning – fyra minskar. Allra mest minskar Mörbylånga där 12,5 procent färre företag startades.

Läs artikeln i Barometern här