Enligt en artikel från Svenskt Näringsliv hamnar Sverige på jumboplats i Europa när det kommer till kvinnors företagande och entreprenörskap. Vice VD Karin Johansson och välfärdsexperten Lena Furmark påpekar att politiska åtgärder behövs för att öka antalet kvinnor som startar och driver företag. Kvinnors företagande i EU är nästan dubbelt så högt som i Sverige och landet ligger på plats tjugofyra av tjugosju när det gäller kvinnor som driver företag med minst en anställd. Forskning visar att kvinnor är mer försiktiga med att starta företag, och den negativa politiska debatten kring välfärdsföretag skapar ett narrativ som hämmar kvinnors företagsutveckling, vilket inte är hållbart med tanke på de utmaningar dagens välfärdssystem står inför.

Läs hela artikeln här >>>>