Affärsplanen avslöjar om du har koll på affärerna. Tre experter berättar hur du kan imponera på din omgivning och öka lönsamheten i ditt bolag.

r det nödvändigt att skriva en affärsplan? Det finns framgångsrika företag som startat utan affärsplan – så frågan är befogad.

Affärsplanen visar hur affärsidén kan förverkligas i form av konkreta mål och hur de ska uppnås. Utan affärsplan riskerar det att bli otydligt – både för dem som driver företag och för externa intressenter. Därför är det oftast klokt att skriva en affärsplan.

Det gäller att tidigt definiera målgruppen. Vem ska läsa affärsplanen? Är den ett internt styrdokument eller är den till för att locka investerare?

Första besöket hos banken kan vara det som får många företagare att börja formulera en affärsplan. Men den kanske viktigaste målgruppen är företagets egna medarbetare – inte minst ledningen och ägarna.

Genom att sätta affärsidén på pränt tvingas ledningen att bli tydlig när det gäller en rad frågor:

➔ Vad säljer företaget?
➔ Vilka är kunderna?
➔ På vilket sätt är erbjudandet unikt?

Affärsidén ska vara formulerad på ett begripligt sätt och kunna förstås även av folk utanför branschen. Affärsplanen bör också innehålla en beskrivning av personerna som driver företaget. Finansiärer som överväger att satsa pengar i verksamheten lägger ofta större vikt vid teamet än vid själva affärsidén. Har ledningen och ägarna drivit företag tidigare? Har de erfarenhet och kontakter inom branschen? Vilken utbildning har de?

Hur bra affärsidén och teamet än ser ut på papperet är företaget dödsdömt om det inte lyckas sälja sina produkter. Hur företaget når ut till kunderna och marknadsför produkterna är kanske den viktigaste delen av affärsplanen. Hur ser den typiska kunden ut?

Ett nystartat företag som kan visa att det redan finns betalningsvilliga kunder har en helt annan trovärdighet än ett som litar till förhoppningar. En lista på kunder väger tungt i affärsplanen.

Här bör också finnas en beskrivning av affärsmodellen, till exempel på vilket sätt kunderna betalar liksom vilka säljkanaler som används. Information om marknaden är en annan viktig del. Affärsplanen ska också beskriva storleken av den totala marknaden och hur den utvecklas. Bedömningen av affärsplanen underlättas om det ingår en konkurrentanalys. Beskriv konkurrenterna och deras marknadsposition.

Budgeten är en ofrånkomlig del av affärsplanen – inte minst när man pratar med banken. Om kostnaderna visar sig vara större än intäkterna krävs att man har tillgång till riskvilligt kapital – annars är det läge att tänka om. De entreprenörer som inte känner sig hemmastadda i budgetarbetet kan göra klokt i att ta hjälp av externa rådgivare för att få fram bra kalkyler.

”Affärsplanen tvingar dig att bli tydlig med vad firman gör”

Här är några budgetar som bör finnas med i affärsplanen:

Försäljningsbudget: en uppskattning av försäljningen månad för månad under verksamhetsåret.

Resultatbudget: en prognos över intäkter, kostnader och resultat på årsbasis. Visar om verksamheten går med vinst eller förlust.

Likviditetsbudget: visar pengar in och pengar ut månad för månad. Om inte pengarna som flyter in täcker lönebetalningar, skatter och leverantörsfakturor riskerar företaget att hamna i betalningsproblem.

Det kan också vara klokt att ha med en finansieringsbudget i affärsplanen. Hur mycket behövs i startkapital? Varifrån ska pengarna komma?

Sist men inte minst: en affärsplan är inte ristad i sten. Den behöver justeras när verkligheten visar sig vara en annan än förutspått.

Experterna guidar: Det här ska din affärsplan innehålla

Harry Goldman, vd, Nyföretagarcentrum:

”Välj den affärsplan där du tjänar mest pengar”

Harry Goldman är en drivande kraft inom svenskt nyföretagande och han har läst fler affärsplaner än de flesta.

En affärsplan handlar om att förbereda sin egen start. Framför allt är det ett styrdokument för dig själv – så beskriver Harry Goldman en välformulerad affärsplan.

Företagarens bakgrund ska finnas med, inte minst när det gäller branscherfarenhet.

– Du måste ha tiden, viljan och drivet och du måste koppla ihop detta med din affärsidé.

Luddiga affärsidéer är en fälla:

– Ofta har man flera affärsidéer i en.

Välj ut den där du tjänar mest pengar. Han varnar för det vanligaste misstaget: att glömma göra en affärsplan. När det gäller finansiering vill han hellre beskriva affärsplanen som ett prospekt.

– Du ska vara uppriktig när du talar med banken. Tidsplan och räkenskaper är viktiga.

Julia Selander, vd, Venture Cup