• Företagens skatteskulder ökar i Sörmland och det kan vara skamligt att berätta att det går dåligt, menar Urban Wallin på Nyföretagarcentrum i Eskilstuna
  • Det finns några branscher som är hårdare drabbade än andra.

Se hela intervjun här >>>>