Vi måste släppa det snäva omsorgsperspektiv som så ofta dominerar integrationsdebatten, skriver Roko Kursar (L) och Frida Jansson vid LUF i Expressen.

I dag är det den nationella entreprenörsdagen. Entreprenörskap är grunden i en modern marknadsekonomi som dessutom finansierar vår välfärd. Entreprenörskap är konsten att omvandla idéer till verklighet och därigenom skapa värde. Genom nya smarta lösningar och innovationer bidrar entreprenörskap till en bättre värld. Därtill är entreprenörskap en källa till försörjning och en möjlighet att skapa arbete för fler.

NyföretagarCentrum Öresund uppger exempelvis en fortsatt markant ökning av företagsstarter hos utrikes födda personer. Under 2019 hade 46,5 procent av deras klienter utländsk bakgrund. Genom sin verksamhet bidrog de med 18 720 000 kronor i skattemedel via de 234 företag som startades genom dem.

Inom ramen för lokala åtgärder här i Malmö tror vi det är nödvändigt att den entreprenöriella vägen lyfts fram mer. Kommunens uppgift är att erbjuda information och stöttning.

 

>> Läs mer här