Nyföretagandet i Helsingborg växer i snabbare takt än i både länet och Sverige. Under 2016 registrerades över 1 000 nya företag i staden, det är en ökning med elva procent jämfört med 2015.

2016 startades 1 033 företag i Helsingborg. För 2015 var motsvarande siffra 928. Det innebär en ökning med elva procent och att nyföretagandet i Helsingborg växer snabbare jämfört med övriga länet och Sverige. I Skåne var ökningen 6,4 procent och i Sverige 6,9.

Claes Malmberg är ansvarig för näringslivsutveckling i Helsingborgs stad. Han ser siffrorna som mycket glädjande och lyfter fram stadens satsningar på näringslivsservice, inkubatorn Think, Entreprenörskolan och Digitalakademin. Men han betonar också samarbetet med aktörer som Forza, Tillväxt Helsingborg, Almi och Nyföretagarcentrum, för att Helsingborg ska vara bästa möjliga platsen för företagsamma människor.

– Vi arbetar på olika sätt. Till exempel i nära samverkan med bland annat Almi och Nyföretagarcentrum. En hög nivå och kvalitet på nyföretagandet är mycket angeläget, lika viktigt är att vi kan uppmuntra unga att intressera sig för eget företagande. Det bidrar till ett gott entreprenörs- och innovationsklimat och skapar dessutom nya jobb och i Helsingborg, säger Claes Malmberg.

Det höga nyföretagandet i Helsingborg betyder också mycket för stadens utveckling. Det säger Peter Danielsson (M), ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

– Helsingborg växer kraftigt med nya invånare och för att den tillväxten ska vara hållbar är framväxten av nya jobb helt avgörande. Därför är det också extra viktigt att många nya företag startar, men också att de befintliga företagen växer.

En som etablerade sitt företag i Helsingborg under 2016 var Katarina Andersson. Hon driver Yogia. En webbutik som säljer yogaprodukter och arbetar med varumärken från bland annat Australien, USA, Nederländerna och Bali. För henne var E-commerce park ett tungt vägande skäl till att driva företaget från Helsingborg.

– E-commerce park känns nytt och spännande och så fort jag fick nys om deras vision valde jag att ansöka till deras Inkubator, där jag turligt nog blev antagen. Helsingborg har varit smart nog att våga satsa på e-handel, trots att trycket från fysiska butiker har varit ganska hårt. Jag tror att det finns plats för alla, säger Katarina Andersson.