Näringslivsprofilen Jan Sundman, Umeå, har valts till Ordförande i NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society). Jan Sundman är egen företagare och även ordförande i NyföretagarCentrum Umeå. Han har tidigare varit mångårigt verksam på ledande befattningar i såväl Nordea som i Swedbank.

– Idag har vi nästan hundra NyföretagarCentrum i landet med närvaro i mer än 200 kommuner. Vi är med och bidrar till att 7 000 – 10 000 nya företag startas årligen. De nya företagen som har tagit hjälp och råd är hållbara och har en mycket lägre konkursandel. – I Sverige har vi sammanlagt 2 300 samarbetspartners (företag och kommuner) som finansierar och stöttar verksamheten. Våra rådgivare är egna entreprenörer som själva gjort resan.
– Det är ett mycket hedrande och ansvarsfullt uppdrag och då Sverige behöver öka nyföretagandet, avslutar Jan Sundman.

För information:
Jan Sundman, ordförande, 072-513 72 99
Harry Goldman, VD, 070-661 04 54

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2016 fick nära 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.