Årets Nyföretagare i Ronneby 2016. Prisutdelare Ronny Johannesson, ordförande NyföretagarCentrum Ronneby. Vinnare: Felix Bjurek & Sebastian Månsson, Webtel Media AB. Motivering: Webtel Media AB har genom ett fokuserat arbete med en tydlig affärsplan som ledstjärna etablerat sig som ett redan starkt varumärke på en konkurrensutsatt marknad.

Läs mer här